Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/321

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


314 TRoMSø AMT. I enkelte toppe paa Ringvasøen optræder gabbro. Str an dlin j e r forekommer paa flere steder i He1gø herred; de ligger her i det hele lavt, saaledes ved Helgø 2 strand1injer 17.0 og 8.0 m. o. h., ved lVIikkelvik paa Helgø 1 strandlinje 10.7 m. o. h. Vasdrag. Det betydeligste vasdrag er Skog.2fjordelvens og Skogs“flor(lvatns vasdrag; dette er fra sine kilder under Ringvas- tind og til havet omtr. 23 km. 1angt. Daqfjord— eller Solelven er 13 km. lang; den fører dog en forholdsvis stor vandmængde. I Daa-fjordelven er der en fos. Begge disse elve ligger paa Ringvasø. Paa Vannø er Va)merei(lvatns afløb det eneste betydelige vasdrag. “ Indsjøer. Den største indsjø i herredet er Skogs[jo)“dCatn paa Ringvasø. Det er 14.8 km.2 stort, circa 11 km. langt og med 3 km.s største bredde. Vandet modtager mange smaa ti11øb fra nord og syd. Afløbet til Skogsfjorden er ganske kort. Solmfn har afløb til Daafjord. I herredet ligger en del af ’V(lT2)l8T’(?í(f8il)(tt]2 paa Vannø. Indsjøer: Del af Vannereidsvatn . . . 0.6 km.2 Skarvatn ...... O. 2 » Vand ved Hermansfjord . 0.1 » Vand s. f. Daafjordtind . O.4 » Vand n. f. Rydninge11 . O.2 » Skogsfj ordvatn .... . l4 . 8 » Storvatn . . O.2 » Solvatn ..... O.9 » Øvrevatn .... O.4 » -Vand S. f. ØvreVatn . 0.2 » 34 Smaa vand ..... l.5 » Samlet areal af ferskvand l9.5 km.2 Kyst og f j orde. Herredet er sønderskaaret af fjorde og Sll11d. Glføffø8ll7l(Z skiller mellem Ribbenesø og Grøtø. .—1n(lams-und gaar ind ind paa Vestsiden af Andamø mellem denne ø og Ribbenesøen og fortsætter rundt øen paa dennes østside. Længer øst gaar den lille Toft(îfj()r(l ind i Ribbenesøen. B(’T’—S’(?fWS’ll)2(Z gaar som en fortsættelse af Grøtøsund i sydøst1ig retning ned mellem Kvalø og HerSøen.