Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/320

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HE1.Gø I—1ERRED.b 313 Den paa Ribbenesø liggende del af herredet er —ved Botnskaret og .4ndamssund delt i en vestre, høiere del og en østre, mindre; paa denne sidste naar Storfleld (tr. p.) circa 630 m. I den vestre del ligger en mægtig, steil og takket fjeldryg mellem Andamssund og havet. De høieste toppe paa denne ryg, der omslutter en svær sækkedal ved Breivik, er Mælen og Multind. Øen er næsten snau og har i det hele fattig vegetation. Paa Andamø ligger fjeldryggen Andammen. Den til herredet hørende del af Ringvasø deles ved Skogsfjordvatn. Vest for Skogsfjordvatn naar landet sin største høide i Nonstind (tr. p.) eller Sne]3eld 92l m., der benyttes som landkjending for de fartøier, der skal ind Kvalsund; længer syd, paa grændsen mod Tromsøsundet herred, ligger Skulgamtinderne. Landet øst for Skogsfjordvatn har mange fjeldvande og smaa dalfører. Her ligger op for Daafjord DaaJffordtind, og længer øst paa grændsen af Karlsø Blaafleld og G‘v*undaasJffeld (tr. p.) NordVestlig for Daafjordtind ligger Æølen paa Vestsiden af Daafjord. Nordkvalø er høi med flere toppe; her ligger Alangen, Teist-tinden, Finsula, Skarkjærringen og Rosmaalen; de to første naar antagelig 630 meter; de øvrige er neppe høiere end 470 meter. De to skar, Nordskar eller Indreskar og Sørskar, fører tvert over øen. Grøtø, Hersø og Maasvær er ret betydelige øer mellem Kvalø og Ribbenesø. Grøtø er 16.3 km.2, Hersø 7.7 km.2 og den største ø ved Maasvær 4.0 km.2 Foruden de ovenfor nævnte øer er det kun Daavø 3.1 km.2, Som er større end l km.2 n Helgøen naar sin største høide i Inderbyklub, sydligt paa øen. Den paa Vannø liggende del af herredet er den vestlige del af Vannøen. Den naar sydlig i Vantind sin største høide paa grændsen af Karlsø. l Den nordvestlige, lavere halvdel af Vannø er ved det neppe 3O m. høie Vannereid delt i 2 dele, hvoraf den sydlige optages af det 190 m. høie fjeld Hvalen og den nordlige af Dalefleldene, hvoriblandt Bjørnsen (440 m.) er det høieste. Evig is og sne er der paa Ringvastind, 0.1 km.2 Ge olo gi. Gneis og granit er de raadende bergarter i Helgø herred; de er saaledes eneraadende paa RibbeneSø, Grøtø, Hersø, Kvalø og Helgø. Den paa Ringvasø liggende del af her- redet bestaar omkring Skogsfjordvatn og østover til Daafjord af lagdelte bergarter, der henføres til Balsfjordgruppen. Paa Vannø optræder ogsaa skiferbergarter ved siden af gneisen.