Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/310

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KAB1.sø HEBREI). 303 Vantind paa grændsen af Helge og VankistenW er de høieste toppe paa denne del af øen, og de naar antagelig over 1000 m. Paa Vantind er en liden bræ. Længer nord ligger Hvalen, ogsaa— paa grændsen mod Helgø. Paa østsiden af Vannø ligger store og litle Skore; paa den sidste er amtets eneste hvalfangstetablissement. Fugle (nordre), amtets nordligste e, der ligger i gabet mel- lem Fuglesveet og Fagles2md, udmærker sig ved sine fra havet steilt opstigende utilgjængelige kyster. . V Fugle ligger mellem 70Ó 13‘ og 70Ó 19‘ n. br. og danner en sammenhængende fjeldmasse med steile styrtninger paa alle kan- ter undtagen ved Gamvik, hvor den har en liden indskjæring fra vest mod øst; ved skar og dalsænkninger deles den i nogle mere isolerede fjeldpartier med tildels skarpe tinder antagelig optil 800 m.s høide, af hvilke Brusen med sine mægtige vægge mod syd og vest er imposant. Bergarten er en granatrig glimmer- skifer med steile fald og med bænke af kalksten. Formationen er gunstig for vækstlivet, der end yderligere begunstiges af det fugtige klima og den fra de talløse fugleskarer faldende gjød- ning; vegetation af kystfloraens almindelige repræsentanter dæk- ker overalt de bratte lier og urer, medens der er tætte matter af alenhøi birk (betula odorata) og vidjer (især sal‘iæ glauCa og lapponum). Ogsaa nogle smaa rognbuske (sorbus au(“uparia), neppe fodhøie, forekommer. Antallet af de iagttagne planter er 19O. — Den mægtige ca. 6O0 m. høie væg Brusen afslutter Nord- fugle mod syd og er et sikkert tilflugtssted for de talløse fugle- skarer, som er øens fornemste herlighed og har laant den navn. Fugle har ingen havn og er derfor i enkelte slags veir util- gjængelig. Paa Fugle er der et hul tversigjennem fjeldet. Andre topper paa øen er Gatten, Fuglekallen, og Fugleskagen nordligst. Paa Fugle er der flere huler; den største kaldes Storhelleren, og i den kan bo flere notelag. Evig is og sne er der: Paa Pn))ertind ..... . 14.4 km.2 Paa Ring-vastind . . 0.1 » Paa Hei-ndalstind . . 1.5 » Paa Stortind . . . 0.5 .)) Paa Garjelgais-sa ....... . O.2 » Samlet area1 af evig is og sne . . . 16.7 km.2