Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/304

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I.YNGEN HEHBE1). 297 Besætningen Var i 1891: 1 hest, ti storfæ, 5 smaafæ. Gjen- nemsnitlig aVling: ca. 950 vog. hø, 20 tdr. poteter, 1 td. byg. Der er 1 huSmandsplads med 3.5 maal indmark, . 3.5 maal udmark og med en besætning af 1 a 2— kjør. Eiendomme, der er indkjøbte af de til ordningen af forholdene mellem f1ytfinnerne og de fastboende i Tromsø amt bevilgede midler. Mandalens øvre almenning, af skyld mark 0.25. Furulien, af skyld mark 0.64, udgjør den skogbevoksede del af Skibotn markedsplads. Furumoen, af skyld mark 1.28. Litleskog, af skyld mark 3.6, udgjørende den nordlige del af Skibotn almenning; samtlige 3 eiendomme indkjøbte for en samlet kjøbesum kr. 18000.00. Olderelv, af skyld mark l.26; indkjøbt for kr. 3500.00. Hëuggenhul, af skyld mark l.O7; indkjøbt for kr. 2 100.00. Disse 5 eiendomme er alle bevoksede med mere og mindre frodig skog. De er indkjøbte i henhold til kongelig resolution af 7de oktober 1893. Det samlede areal er 3572.57 ha. n Kvalberget, af skyld mark O.19, er indkjøbt i henhold til kongelig resolution af 15de december 1894 for kr. 1 200.00. Arealet er 210 ha. De større gaarde i Lyngen er: Bakkemoen (3.13 mark) med l plads. Mandalen (3.06 mark) med 2 pladse. Vandet (3.05 mark) med 3 pladse. D Skibotn almenning, Helligskogen, hvor Fjeldstuen Pyháoufa lig- ger (3.83 mark), med l hest, 4 kjør og 4 faar. Kitdalen (3.34 mark) med 4 pladse. ll[andj)“eld (3.64 mark). Kirkenes (4.57ê mark) med 4 pladse. Parakjorden (4.20 mark) med 2 pladse. Kviteberg (3.05 mark). Paa de forannævnte eiendomme med underliggende pladse holdtes den 1ste januar 1891: 25 heste, 182 storfæ, 291 faar, 22 gjeder, 5 svin, 17 rensdyr og 24 høns. I 1890 var udsæden: 11 hl. byg, 1 hl. blandkorn, 2 hl. havre, 0.5 hl. erter og 117 hl. poteter. Holmebugt ligger paa en vakker, med birkeskog beVokset odde i Sørfjorden, med udsigt til flere høie snefjelde paa den anden side af fjorden, som Skognesjjeld og Sjursnestind. Sydover sees Lakselvtinderne og ind i Andersda-len med de stolte Anders- daltinder paa sydsiden af denne dal. Gaarden ligger under de stupbratte styrtninger af J ækkeVarre. Karnes ytre (7.08 mark) med 3 pladse.