Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/305

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


298 TBoMsø AMT. Lyngseidet (8.19 mark) med 2 ‘pladse. .]øvik med Ifiellnes, Nakken og Lakselvdalen (9.42 mark) med 5 pladse. Paa disse brug med.tilliggende pladse holdtes den 1 januar 1891: 14 heste, 125 storfæ, 167 faar, 35 gjeder, 5 Svin og 14 høns. Udsæden 1890 var: 2IZ4 hl. byg, 1 hl. havre, 2 hl. havre til grønfoder og 61 hl. poteter. Her er gamle navne: Lyngen Lyngir:? (isaafald oprindelig fjordens navn). Koppangen Kaupangr. Lavangen indre Laujángr. Oldfund. Fra Lyngens herred kjendes følgende oldfund: Stenaldersfund fra Lyngseidet (3) og Djupvik (1). Yngre jernalders- fund fra Flatvold ved Pollen. Lyngen kirke er en korskirkeÔ af tømmer, opført 1740. Lyngen hovedkirke er bygget imissionstiden, den er « opført paa det sted, hvor den nu Staar, i 1740» efter Kratft. Lyngen blev eget præstegjeld ved reskript af 18de januar 1776. Lyngen kapelkirke er opført efter missionkollegiets og missio- narius Søren Kildals foranstaltning i 1731 paa søndre Karnes og i 1740 forflyttet til eidet. Her blev ogsaa oprettet en kirke- gaard, medens man før blev begravet i bjerghuler. Kirken blev ombygget i 1840—aarene. a SøW;flord(m fik annekskirke ved resolution af 11te juli 1860, jfr. resolution af 1ste marts 1862. Annekset hørte da til Karlsø præstegjeld, men blev ved resolution af 8de august 1865 (jfr. resolution af 9de juni 1866) henlagt til Lyngen. Søofloɔ-dens kirke er en tømmerkirke. I Kaaflorden i Lyngen skal efter Kraft være bygget et kapel i missionstiden, som nedlagdes mod enden af 18de aarh. Lyngen kirk(?gaard ligger paa Lyngseidet paa Eidebakken. Ligene føres om vinteren til et lighus eller kapel og begra- ves alle paa en gang, naar tælen gaar af jorden. Kirkegaarde er der i Lyngen paa Eidebakken i Storfjorden, paa —]øv“ik og en under anlæg i Kaafjorden. Kirkegaarden i Sjursnes i Sørfjorden er nedlagt. Veie. Fra Lyngseidet til ]Øosen er for over 30 aar siden bygget en vei, der har en længde af omtrent 4 km. og en bredde af 3.75 m.; største stigning er ca. 1 paa 15. En nyere vei fører fra Lyngseidet sydover forbi gaardene Kar- mes, Kvalvik m. fl. til Pollen. Længden er 11.2 km., bredden fra 4 m. til 2.5O m., største stigning 1 paa 20.