Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/30

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TROMSØ BY. 25 kranier af nordiske pattedyr; videre i anden afdeling en Stor gruppe af isbjørne, hva1rosser og sæler, en udstoppet grindhVal og en hvidfisk samt 2 niser. Væggene er dekoreret med hvalroskranier og horn af vildren fra SpitZbergen. I den mindste afdeling er en liden samling af ethnografiske og naturhistoriske gjenstande. Af insekter og mollusker besidder musæet ogsaa en almindelig palæarktisk samling, men udstillet er kun repræsentanter fra den arktiske fauna, bortseet fra den lille samling i det eksotiske kabinet. I det tredje rum er den botaniske samling, hoved- sagelig arktisk træVegetation, derhos en montre med arktiske alger. Musæet har i sit herbarium en almindelig norsk plante- samling og endel arktiske moser og alger. — I 2den etage er i en sal fuglesamlingen. Den anden lange sal er afdelt i 4 rum, en med den lappiske afdeling, en med nyere sager fra tiden efter reformationen, en med middelalderske gjenStande og en med den egentlige antikvitetssamling. Sam- lingen tæller ialt ca. 1000 nummer, heraf den arktiske stenalder atter ca. 150 no.; rigeSt repræsenteret er den yngre jernalder. Bibliotheksalen er i denne etage, konservatorerne har 2 arbeids- værelser. I kjælderetagen er udstillet den geologiske og mineralogiske samling med geologiske karter over stiftet. Bagenfor har man bygningens største rum, hvor for tiden er opstillet skelet af isbjørn, hvalros samt 7 mindre hValskeletter. — P Musæets samlinger er saaledes delt i en Zoologisk, en botanisk, en mineralogisk afdeling, og i en oldsagssamling; derhos er der en ethnografisk finsk samling, samt et bibliothek. I den Zoologiske samling er sælerne vel repræsenteret, der- hos de i stiftet forekommende rovdyr. Af vaagehvalen er et vakkert sjeldent skelet; et 73 fod langt skelet a-f blaahValen er ikke udstillet. I fuglesamlingen er sjøfuglene i det nordlige Norge meget godt repræsenteret, og der er flere sjeldenheder, saaledes en albino af aarhanen (fu1dstændig snehVid), en hvid Varietet af skarv, en purpurheire, som ikke før er skudt her i landet. .I insektsamlingen er de arktiske former rigeligt repræsen- terede. og insektsamlingen er i det hele meget betydelig, særlig er samlingen af sommerfuglene fra det nordlige Norge fuld- stændig, den fuldsfændigste, som findes. Af de lavere sjødyr er opstillet i systematiske ordener det nordlige Norges krebsdyr (ræker o. s. v.) pighuderne (sjøpind- Svin og korstro1d). Den systematiske opsti1ling af de lavere sjødyr er paabegyndt, og af dem er der en større studie- samling.