Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/29

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


24 TROMSØ AMT. medlemmer ført tilsynet med de forskjellige samlinger. Ogsaa den antikvariske afdeling fik samtidig en fast bestyrer. Ved udgangen af ottiaarene var al plads udnyttet, arbeids- rummene var kolde og utætte, og Samlingerne opbevaredes i en træbygning. Tanken on1 at faa til musæets brug en stenbygning, som gav rum for udvikling, opstod i 1886, og bestyrelsen begyndte at samle bidrag til et byggefond. Direktionen udsendte lister over det hele stift med opfordring til at yde bidrag til en musæbygning; paa listerne og ved bidrag af samlaget fik man et byggefond af ca. kr. 12 0OO. Tromsø kommune gav musæet en tomt, og af offentlige midler bevilgedes det halve af den kalkulerede sum med kr. 3O O0O, hvortil senere kom kr. 5000. Det manglende beløb “ kr. 23 0OO ydede spare- banken som pantelaan paa lempelige vilkaar; banken har skjænket som gave kr. “4000 af laanet. Tromsø samla-g støttede saavel musæets virksomhed som byggefondet ved bidrag og paa anden maade. Stiftets 3 amts- formandskaber har ydet musæet bidrag. Høsten l892 paabegyndtes gravningen til grundmuren; op- førelsen af murværket begyndte vaaren 1893. I juni 1894 var bygningen i saadan stand, at den kunde give rum for en udstilling, som afholdtes i anledning af byens 10O aars jubilæum, og musæet a-abnedes i det nye lokale 31te marts 1895. Det hele byggearbeide har medført en samlet udgift af 7O 200 kr., hvortil kommer tomten. Bygningen er opført i renaissancestil og har en vakker og fri beliggenhed i den sydlige del af byen; tomten har en saadan udstrækning, at der omkring musæet er plads til et mindre park- anlæg eller en arktisk botanisk have, som man har tænkt med tiden at skulle forsøge anlagt. Huset har en udvendig længde af 32 m. og en bredde af 13 m. Kjæ1deretagen har en høide af 2.80 m., 1ste etage er 3.80 m. og 2den 4.4O m. høi til loftet. Hovedindgangen er midt paa faǫaden, og til denne fører en bred dobbeltrappe. Taget er tækket med skifer fra Kvænangen. Stenen til huset er for en væsentlig del leveret fra Tromsda1ens teglværk, gulvet ikjæl- deren er belagt med heller fra Kvænangen, saa at man saavidt muligt har holdt sig til de materialer, som egnen der nord selv kan præstere; det ydre er afpudset i cement. Første etage omfatter ialt 3 udstillingsrum. Her er udstillet i et rum samlingen af fiske og lavere sjødyr, i et større rum delt i tre afdelinger er udstoppede landpattedyr, deriblandt en moskusokse, en elg og en hjort, desuden et væggeskab med