Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/293

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


286 TRoMSø A1uT. dajavrre, gaar først i s.ø. og saa i n.v., optagende et tilløb fra Goldajavrre, omkring Markusfjeld. I sit nederste løb optager den Mor-tendalselven, der gjennemstrømmer Balsfjordeidets østre del. Kitelven er en temmelig kort, ufarbar elv, der kommer fra en del smaa vande mellem Markusfjeld, Moskovarre og Mand- fjeld. W Ved gaarden Berg, lidt nordenfor, gaar ud en kort elv, der driver en sag. Skibotnelv dannes ved sammenløbet af 2 paa rigsgrændsen udspringende elve. Den nordligste, der har sine kilder i russisk Finland, løber under navn af Skippajok, Urtasjok og Didnojok som en strid fjeldelv med en uafbrudt række af fossefald ned til Helligskogen (Bassevuobme); Æærringelv (Galgojokka), der lige- ledes udspringer i Finland, gjennemløber Öoappejavrre, Galla- javrre og Galgojavrre som en rolig elv med ringe fald, men danner, efter at have forladt den sidstnævnte sjø, en række af stryk, indtil den lidt ovenfor Helligskogen forener sig med Did- nojok. Galgojok optager en tredje arm af Skibotnelven, der har sine kilder i Ras§a. — Fra Helligskogen har allerede Skibotnelven en betydelig bredde og vandmængde, og er kun paa faa steder vadbar. 6 km. nedenfor Helligskogen udvider den sig til et 1 km. bredt og 3 km. langt vand. “Uagtet dens fald ikke er betydeligt, er den dog ufarbar, dels fordi den ved mundingen er meget grund, dels fordi den paa flere steder har stryk. Ved sit udløb, hvor den har lagt op store banker, er den vadbar og meget bred. Tidligere har den været en god lakselv, men da der stadig har været trukket vad ved mundingen, hvorved laksen hindres i at gaa op og gyde, er det næsten forbi med denne herlighed. Derimod er elven rig paa stor, fed ørret, hvoraf dog kun opsidderen paa Helligskogen benytter sig. Af bielve optager den paa østsiden Bogejok, en meget strid fjeldelv med stor vandmasse og dybt leie, og Olderelven, der kommer fra dalstrøgene norden— og østenfor Agjek og falder ud i Skibotnelven tæt ved Skibotn, samt desuden flere mindre be- tydelige elve og bække, hvoraf kan mærkes den fra Halsefjeld kommende bæk, der falder ud tæt ved Helligskogen, samt den elv, der danner afløbet for Skibotnvøtn. Fra Vestsiden optager den Rippojokka, afløbet for Rippojavrre, og flere betydelige bræelve, hvoraf kan mærkes den, der gjennemløber skaret mellem Vieso- gasgaissa og Buoidoaivve og danner flere smukke fossefald, samt endelig Kielven, der gjennemløber skaret ved Falsnestind. I Gakkurjok, der fa-lder i Didnojok, findes en art smaa foreller, der er mærkelige ved sit antal, villigheden til at lade sig fange og sin behagelige smag.