Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/294

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


X 1.YNGEN HEHHE1). 287 Til Kaafjorden løber flere tverelve, hvoraf nævnes Skarvdals- elven, der kommer fra Isavarre, Mandalselven1 o. fl. I sidstnævnte fiskes en del laks under Mandalsfossen. Kaajffordelven (Guolasjok) løber fra Guolasjavrre med meget stærkt fald i dalføret mellem Birttavarre og Moskogaissa ned i det —flade, bebyggede dalstrøg indenfor Kaafjordens bund, op- tagende Mmrjojok og et par mindre elve. Noammerjokka, Vinterdalselv og Nordmandvikelv er betydelige bræelve, der kommer fra de høie snefjelde nordenfor Kaafjord. I Nordmandvikelv er der ørret, hvorimod de to andre skal være fiskeløse. Indsjøer. Den største indsjø i herredet er: G Govddajavrre, 6.1 km.2 stort og omtrent 6 km. langt, og CaCca-“ javrre, begge mellem Rippovarre og Moskovarre, sender i forening med G—oldajavrre ved røs 294, 4 km. langt, de betydeligste tilløb til I‘yngselven; Rippojavrre, 4.3 km.2 stort og omtrent 4 km. langt, med flere mindre sjøer opfylder det plateau, der langs østsiden af Rippo- varre strækker sig nedover mod Helligskogen. Flere af disse sjøer skal være fiskerige og benyttes som fiskevande af de ved grændsen omstreifende russiske finner. Galgojavrre og Gallajavrre med flere sjøer opfylder den af Skibotnvasdragets midtre kildeelv gjennemstrømmede dal. Ogsaa disse vande er rige paa fisk, navnlig ørret, samt tildels rør, harr og sik. Ved rigdom paa fisk udmærker sig ogsaa Helligskogvatn ligesom alle større vande heromkring. Helligskogvatn (Basscîjavrre) og Galgojavrre har betydning som kommunikations1nidler. Vinterveien fører herover, og fin- nerne har i hvert af dem en baad for at kunne komme over til sine forraad, naar de om sommeren opholder sig paa østsiden af elven. Desuden maa man, naar man med hest skal gaa til Fin- 1and, og Skibotnelven er for strid, sætte over Helligskogvatn, da veien gaar paa Vestsiden af vasdragene. Indsjøerne er her for det meste grunde; de dybeste er Bassejavrre og Rippojavrre. Nordenfor dette strøg ligger G—uolasjavrre, der er rig paa fisk. I n d s j ø e r. Km.2 Vand, hvorfra Storsteinneselv kommer O.3 N juorj oj avrre ........ 0.2 Vand n. f. Goalssevaggegaissa. . . 0.2 Del af vand s.v. f. Storvold . . 0.1 Nakkevatn ..... . O.9 Guolasjavrre . . 1.6 Bievllajavrre . . 1.0