Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/292

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I‘YNGEN HEBHE1). 285 efter Breivikeidets dalføre og falder efter et løb af vel 20 km. ud ved gaarden Breivik. Elven er rig paa laks og ørret. Nakelven, der kommer fra det bagom Nakfjeld liggende fiske- rige Nakvatn, er rig paa ørret og rør. Laksen gaar op i den. Lakselven, der kommer fra Balsfjorden herred, gaar ud i Sør- fjorden. Lerbugtelv har svagt fald og ikke ringe vandmasse; den falder ud paa Sørf-jordens østside. For-neselv kommer med betydelig vandmasse fra bræerne inderst i Fornesda1en og gaar ud i Kjosen. ]Ho.s-elv (Jerelv) kommer fra vandene i Goalssevarrekjedelen og løber ud inderst i Kjosen. Tytebærelv, en temmelig betydelig fjeldelv, ligesaa Storsteinnes- elv, hvilken kommer fra et par fiskerige smaavande ved foden af Isskartind; de fa-lder ud i Kjosen. I Lyngenfjord falder: Fastdalselv med bielven Koppangselv er stride bræelve uden fisk. St()relv i Varto er en god lakselv; den og flere smaabække,„ som gjennemstrømmer samme strøg, er rige paa ørret. Rottenvikelv er en fra Kjostinderne kommende bræe1v, der falder i Lyngenfjorden 4 km. nordenfor Lyngseidet. Et par kilometer fra sjøen danner elven et vakkert fald i 3 lodrette afsatser paa til- sammen 125 m.s høide. Elven kan i Sommertiden have en betydelig vandføring, trods sit ubetydelige nedslagsdistrikt, idet den næres af snebræer ved Kjostinderne I vintertiden svinder vandmængden ind til et par liter pr. sekund. Lignende bræelve, tildels med endnu høiere fald, eller rettere i en uafbrudt række af fald og stryk fra det høie fjeldplateau og ned til sjøen, er der hele Lyngen- fjorden indover. I vintertiden forsvinder de helt eller delvis. Kvalvikelven danner afløbet fra bræeme Ruksisvagge og Goalsse- vaggegaissa, er en fiskeløs, stærkt materialførende elv, der ved sit udløb har lagt op store banker, der ligger bare i ebbetiden. I flomtiden anretter den ofte megen skade ved pludselige stigninger; saaledes er en bro flere gange reven bort af strømmen. Polelv er en fjeldbæk, der driver et par møl1er ved udløbet i Pollen. Lyngsdalselv er en strid og temmelig betydelig bræelv; ved dens udløb fiskes en del laks. Lyngselven eller Signalelven eller Storfjordelven, der gjennem- strømmer Lyngsdalen eller, som den ogsaa kaIdes, Signaldalen, er i sin nedre del farbar med baad; dog hænder det, at dens udskjæringer af de løse og steile bredder gjør passagen van- skelig. Her flødes en del tømmer og her var forhen et sagbrug, som nu er nedlagt. Elven, der udspringer af Ôacca— og Govd-