Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/290

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1.YNG1—:N HERRED. “ 283 i fjorden; sydøstlig for dette op for Kaafjorddalen ligger Mosko- gaissa (tr. p.). Østenfor de her nævnte fjelde blir denne Strækning en øde stenmark af omkring 630 m. høide; de hoveddalen nærmest lig- gende dele har dog adskillig græsvegetation — ligesom den række af kuppelformde 950 til 1 2O0 m. høie toppe, der danner rigs- grændsen fra Masælgvarre til Raisduoddarhaldde. Dette sidste fjeld, 1 294 m. høit, er det høieste punkt paa rigsgrændsen inden amtet. Om Kaafjorden og Kaafjorddalen ytrer oberstløitnant Bang .— « Naar man fra det smukke, smilende Lyngseid reiser over Lyngenfjord ind i dens arm Kaajjord, bliver man uvilkaarlig be- tagen af den triste stemning. Vegetationen er fattig, især paa skog; hist og her findes en græsklædt plet nederst ved stranden, men de usle hytter, som sjøfinner har opslaaet her, forøger kun det uhyggelige indtryk af omgivelserne.» Nordøst for Kaafjorden strækker sig et fjeldparti, af finner kaldet Raisdu1)ddar, der i vest har høie og vilde alpeformer med mellemliggende dybe, smale og golde dale og bratte, ofte næsten ubestigelige sider. — Her er Nordmandviktind (tr. p.) 1 326 m. og paa grændsen mod Skjervø Storhaugen og Sorlrmevarre, og syd for Nordmandviktind ](jeiptind og Rismaaltind. Evig is og sne er der paa følgende toppe i herredet: Km.2 J ægervatntinderne og Lyngda1stind . 26.4 Fastdalstind ........ 2.8 Sofitind ......... . . .O.8 Mæccevarre . . . . 1.9 Ved Balgesvarre . .’ 7.5 J uovnaðokka . . . O . 3 Kjostinderne . . O.5 Fornestind ...... . O.2 og vest Goalssevaggegaissa . . . 8.3 N akfjeld ....... . 7.7 og sydvest for Jorboaivve . . d. 0.7 Njallavarre ......... 3.2 — Paa fjeldpartiet Loddevarre, Skarv- knausen, J ækkevarre og Ruksis- vaggegaissa ........ 34.3 Sjursnesfjeld ........ O.2 Modalsfj eld . . O .4 Ræppenoalgge . . 9 .4 Gukkesgaissa . . 0.03