Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/284

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1.YNG1—:N HEBREn. 27 7 tind hæver sig nogle hundrede fod over skoggrændsen. Den øvre del er temmelig myrlændt, medens den lavere del er ta-alelig vel bevokset med birkeskog. Langs kysten ligger en del gaarde. M Fra østsiden af Lyngshalvøen gaar op fra Lyngenfjorden to dale, nemlig Lyngsdalen og Kvalvikdalen; den første fortsætter mod syd i et skar, der fører mellem BaØesvarre og Moskorieppe over til Stallovagge. Kvalvikdalen sender i sin indre del en arm mod syd, Ruksisvagge, og en mod nord, Goalssevagge, der gjennem et høit, vanskelig tilgjængeligt skar fører over i Rødbergdalen og gjennem denne ned i Kjosen. ’ Til Rødbergdalen er opstigningen temmelig brat og tung; den gaar gjennem vakker birkeskog, og høiere op er herlig udsigt til ](jostinderne, ]ÞZtebærtind og andre fjelde paa den anden side af fjorden samt Rørnestinden Lyngsdalens og Kvalvikdalens sider og bund er rigt bevok- sede med græs og tildels med birkeskog, hvoraf der dog er lidet igjen i Kvalvikdalens ydre del. Ruksisvagge er ligeledes skog- bevokset, hvorimod Goalssevagge og Rødbergdalen er opfyldte af ur. “ i 2N9“allavarre (1529 m.) og Moskorieppe søndenfor Lyngsdalen har særdeles stærkt fald til alle sider 1mdtagen mod Lyngsdalen, hvorfra det første kan beStiges paa tre timer. Njallavarres nedre del er græsk1ædt, men hvad der ligger over 630 m. er bedækket med ur, og den øverste del med evig sne. Mellem Njallavarre og Moskorieppe ligger en stor botn og et par isbræer; en saadan findes ogsaa i skraaningen mod Ly11genfjorden. Mod øst er Njalla- varre sammenhængende med en lavere, helt op græsklædt top. Mellem Lyngsdalen og Kvalvikdalen ligger Jorboaivve, Rund- jjeld og DaZfleld (1307 m.), steile tinder, der mod øst gaar over i en lavere, græsklædt ryg, (?oamahasladnja. Mellem Kvalvikdalen og Lyngseidet ligger en hesteskoformig fjeldkjede, der omslutter en uhyre kjedel, hvori findes et par smaa va-nde. Hesteskoen dannes af Goalssevarre (1264 m.), Rørnestinderne (omtrent 1255 m.) og Jertinden (omtrent 1098 m.). Toppen er en lang, kun nogle fod bred eg; skraaningerne er navnlig fra J ertinden steile mod Kjosen, medens Goalssevarre sænker sig i græs— og skogklædte terrasser mod Lyngseidet og Lyngenfjor(l. Paa østsiden af Goalssevarre ligger et omtrent 565 m. høit, græsklædt plateau, i øst begrændset af Oksen, et fra plateauet svagt opstigende fjeld af henimod 63O m. høide, der pludselig sænker sig mod den slette, der her danner Lyn- genfjordens vestlige bred. I Rørnestinden findes en lide’n isbræ. Paa østsiden af Ooamahasladnja og Oksen strækker sig mel- lem Pollen og Eidebugten en slette med 1 a 2 km. bredde, hvis høide ikke overstiger 63 m., og som er optagen af en mængde gaarde. Sletten er tildels og især i den sydlige halvdel meget