Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/275

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


268 A TROMSØ AMT. Postaabnerier i herredet er: Finkroken, ()ldervik, Vengsøen og 2l(jelde. I Tromsøsundet a-nløbes af dampskibe: Vikran, Melde, Fin- k-roken, Strøm.s-bugt, Ljøsø, Tro1mvik, Skulsj)ord, Naustbugt, Lyngø, Risø, Eng-oik, Maasvik, Kaarvik, Fatmkelv, Vaagen, ()ldervik, Sol- li(W)2, ÎBalsnes, Sandvik, La-ukslef, Fagernes, S(m(lbakken. Bebygningen ligger overalt ved kysten, undtagen nogle gaarde paa Breivikeidet. — Af den samlede tilstedeværende befolkning i Tromsø- .Wlll(Z8t (4228) var i 1891: 56 kvæner (39 norskta1ende) og 365 finner (308 norsktalende). Gjennemsnitsværdien af skyldmarken er 1296 kr. Herredets matrikulskyld er 585.92 mark; der er 6l4 skyld- satte brug og 125 gaardsnummer, 439 jordbrug, gjennemsnitlig pr. brug 1.33 skyldmark. Eiendom, der er indkjøbt af de til ordningen af forholdet mellem flytfinnerne og de fastboen(le i Tromsø amt bevilgede midler er: l Zakariasjordev. af skyld mark 1.46. Tromsøsundefs pr(estegaar(Z.“ Haug med Laurmg, af skyld mark 1.23, har ikke været gjenstand for reduktion efter lov af 19de juni 1882. Dens indmark er opgivet til 1.95 ha, udmark 0.1 ha, besætning: 3 kjør, gjennemsnitlig avling: 45O vog hø. Der er ingen skog og ingen husmandsplads. — De større gaarde i herredet er: Tromsø pr(Pst()gaar(7 er efter Tromsøsundets matrikulforteg- 11else et gaards11ummer af samlet matrikulskyld 63.73 mark og delt i 137 særskilt skyldsatte brug og brugsnummere fra 1 øres matrikulskyld indtil 3.57 mark. Haug med Laureng, som nævnt, præstegaard for sog11epræ- sten i det nuværende Tromsøsemdet præste eld, er en del af den gamle Tromsø præstegaard. B(1m“sýordPn. 13.78 mark, med 3 husmandspladse. Tilsammen holdtes her 1ste januar l891: 4 heste, 26 storfæ, 38 faar, 13 gjeder og 5 høns. Udsæden i l89O var 22.5 h1. poteter. “ Stor-s-fei)“mes, 6.02 mark, med 1 husmandsplads. Bofn, 6.47 mark. SandnPs, 5.48 mark. Tilsammen paa disse brug holdtes 1ste janua1= 189l: 6 heste, 49 storfæ, —54 faar, 5 eder og 5 høns. Udsæden i 189() var: 1 hl. byg, 7.5 hl. havre til grønfoder og 27 hl. p0teter. S1romsbugten. 3.87 mark. MorfPnsnes, 3.29 mark.