Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/274

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


TROMSøSCNDET HI—:BRI—:I). 267 Skreifiske i Kalfjord: Antal Opfisket 1iskere. ski-ei. 1 8 9 1 . — — 1 8 9 2 . — 2 5 00O 1893 . — — 1894 . — — 1895 . — — 1896 . — —- 1897 . . . — — Dunvær har Risø, Saml-v(er, J1aa-s“—1:ik, Grin(lø, Ljøsø og Mus- U(I3T’; lidet dunvær har Melv“ik, Eng-e;ik, Jamfeby eller Nipø; ubetyde- ligt dm1vær har Valen med Gaasvær, Lyngøen og Skar.3f)or(l. HuSfliden er det smaat med; de væver va(lmel, lærred og bomuldStøier. Der bygges 2O baade om aaret paa Sandbakken, Vikra-n og BakkPjjord; det er ott1;inger og smaabaade, nordlandsbaade. Tromsø damptrankogeri blev sat igang 188—5; gjennem- snitlig sysselsattes i driftStiden 1895 9 personer. Antallet af arbeidsuger i 1895 var 2O med 1326 dagværk. Som drivkraft benyttes damp. Storsteinnes tranbrænderi for kogning af garvertran blev sat igang i l888; der sysselsattes ennemsnitlig i drifts- tiden i 1895 3 personer. Antallet af arbeidsuger i l895 var 48 med 93O dagværk. Tromsdalens teglværk, murstensfabrik og kalk- brænderi blev sat igang i 187O; der sysselsattes gjennemsnit- lig i driftstiden i l895 18 personer, og værket har i 1895 været igang 29 uger med 2377 dagværk. Drivkraften er vand. Tromsø tøndefabrik blev sat igang i 1891. Der syssel- sattes gjennemsnitlig i driftstiden i 1895 23 perSoner, og værket har i l895 været igang 35 uger med 4000 dagværk. Drivkraften er vand. Paa Bakk(yord er en smed, som har etslags mekanisk værk- sted for reparation af sma-a dampskibe. Handel. Der var i 1895 6 handlen(le. De vigtigste handelssteder er: FinkrokPn (2), ()l(ler1“—ifɔ;—, Risø, Vmgsøen og Kjosen. Ingen af dem har synderlig betydning Der er ingen rettigheder til udSkjænkning af øl.