Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/266

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


TROMSØSUNDET HEBBE1). 259 Ved Kaldslet1“e)2— paa fastlandet er to linjer 41.6 og 19.3 m. over havet. Ved R(m2jjordnes er et trin i løst jordsmon, 19.4 m. Ved;4)2(Z()T”—S’d(tZ paa søndre side af det anseelige vasdrag, der munder ud her, er en terasse 19.4 m. Ved Laukslet i Ramfjord er et terrassetrin efter barometermaa- ling i en høide af 19.4 m. Ved Kristofferjord — paa den anden side a-f fjorden tvertoVerfor Laukslet —— er paa en længere stræk- ning et terrassetrin i en høide af 19.4 m. Ved Fagerelv i Ramfjord er en strandlinje.“ Fra BreiVikeidet indefter fjordens indre forgrening, Sørfjord, optræder den sammen- hængende med en bredde af 2O m.; efter den ligger gaardenes huse i en høide af 19.5 m. Langs fjeldet paa den anden side af fjorden optræder en terrasselinje i det birkeklædte af- hæng. En strandlinje ved Fagerhaug i Ramfjord ligger 21.6 m. over havet W Langs Kvalsund er flere linjer efter Karl P()ttersen; saaledes ved Ytre Kaarvik, 2VIaken, Simavik paa Ringvasø og ved SeihHlla, lMyren, Fager()lv, Kraknes paa KValø og videre paa Kvalø Ved Krabbenes, Finland, Haukøbotn. Længer sydligt fremdeles paa Kval- øen er strandlinjer ved MjPZde og LaukslPt. Vasdrag. Paa fastlandet mellem Balsfjorden og Rystrøm- men er et par smaa elVe, Kobbevaagelv og Brokskarelv. Kalvebækelv(ɔn er en vandrig elV, som falder ud i Ramfjorden. Olderv-ikelv, som falder ud i Ulfsfjord, er temmelig betydelig og fiskerig. Breivikelven har sine kilder ei Bjørneskaret (Divrrevagge), den gaar ind i Lyngen herred. De andre elve paa fastlandet mellem Balsfjorden og Ulfs- fjorden, Som elven i Andersdalen, i Tromsdalen, iGoat1“evuobme, samt Skitenelv er korte elv-e med stærkt fald, i regelen med ringe vandmasse og med lidet fisk. — Kvaløen har mange elve, men da øen eri høi grad gjennem- skaaret af fjorde, Saa er elVene i det hele smaa. Den største elv Volden eller Skitendalselven er neppe 8 km. lang. Talrige, men korte Smaabække er der paa Ringvasøen. ɔ 1 S Indsjøer. Der er ialt iTromsøsundet herred 28O ind- sjøer. De største er Glimmavatn 2.1 km.2 paa grændsen af Karlsø herred, Ring-vatn 1.7 km.2 og Øst-re Kaarv“ikvam 2.6 km.2, alle paa RingVasøen, og Tromvikvatn 1.4 km.2 paa Kva1øen. De andre indsjøer er mest smaa fjeldtjern uden synderlig betydning for fiskeri og færdsel.