Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/265

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


258 TRonsø AMT. lige del paa fastlandet bestaar af 1agdelte bergarter, der hører til Tromsø glimmerskifergruppe med kalkstenindleininger. Ogsaa paa fastlandet bestaar en Strækning af landet østlig for Tromsdalen af gneisbergarter, ligesom omvendt en del af landet paa Kvaløen fra Rystrømmen og nordover til Haukøbotn bestaar af g1immerskifer. Den sydligste og største del af selve Tromsøen bestaar af glimmerskifer med hyppige la-g af krystallinsk— kornig graa kalksten; flere steder, navnlig paa øens sydspidse, optræder eklogit. Den nordligste del af øen, nord for en linje trukken mellem Breivik og Sandnes paa vestsiden, bestaar hovedsagelig af graa g-neis og horn- blendegneis. ’ Kvartsfri hornblendeskifer optræder i et større felt paa fast- landet mellem Tromsdalen og Movikvatn. Fløijyeldet bestaar af Tromsøens glimmerskifer med ka-lksten, hvorpaa et kalkbrænderi er anlagt. Eklogit og olivinsten forekommer i Tromsdalstind. Størsteparten af Tromsøen er dækket af glacia1t sand og grus. Der er paa øen mange vidnesbyrd om en tidligere isdækning. Øen er saagodtsom overalt over den sydlige forholdsvis største del paa sideme som høiere oppe dækket med flere fod mægtige lag af morænegrus. Gamle morænevolde stikker frem paa forskjellige steder. Endvidere er der fremmede flytblokke langs efter øens sider i stort tal. Skuringsstriber er ligeledes at paavise paa flere steder langs efter litoralbæltet eller efter de samme nærmest liggende niveauer. Fremmede flytblokke findes efter Karl Petfer.S—en alene i de laveSte niveauer fra den nuværende havflade op til en høide over samme af opimod 38 m. e Moræner forekommer ogsaa i TromSdalen; de er dels side- moræner dels endemoræner. Strand1injer sees paa mange steder i Tromsøsundet herred; en del af disse steder skal nævnes. Ved Fin-kroken (paa det sydøstlige hjørne af Reinø mod Grøt- sund) er to linjer med høider 38.1 og 14.5 m. Foran Glimmavatn, 38 m. over havet, er der en moræne, som naar 4ö m. over havet; i morænen er der en strandlinje 14.4 m. over havet. Strandlinjernes høide her er 37.2 og 14.4 m. Op for vandet ligger Glimdalen og i høiden Glimdalstind med en mægtig bræ. Ved Moi-iken paa fastlandet er 1injer, den lavere, brud- stykkevis, den høieste gaar, 42 m. høi, sammenhængende fra Krok- elven mod syd hen til Tønsvikdal mod nord 6 a 7 km. Den lavere linje ligger l7.8 m. over havet