Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/259

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


252 TROMSØ AMT. Længde af hvert an1æg. km. Havnnes-Lyngens gr. (Balsfjordeidet) . . 17.7 Storsteinnes-Takvatn-Maalselv gr. . . 3O.7 Laksvatneidet (inden Balsfjord) . . . 5.0 Laksvatn-Nordkj osen .... . 1 8 . O Nordkj osen-Storsteinnes ..... . 1 7 .0 Malangseidet (inden Balsfjord) .... . 3.5 TakVatn-Takelvdalen-MaalselvenS gr. .... 3.5 Der er projekteret herredsveie for 22 0OO kr. Fjeldfrøskvatn-—La-ngvatn ........ 6.0 Markenes-Storsteinnes ......... 6.0 Bro over Nordkjoselv og fremkomst paa sydsiden J osepvatn-Fiskeløsvatn ......... 8 . O Bro over MalangseidelVen og vei udover Broer etc. i Tamokdalen RideVeie. Fra þyeldg“røskvatn fører følgende —Veie til Bals- fjorden: en med bratte stigninger over 0masvarre til kjøreveien langs Kjoselv og en gjennem FjeldelVdal og derefter paa begge sider af Durmaalsti11d til Markmes og Russenes. Veien til Markenes er den mest befærdede, da den er fast, om end noget steil. Gjennem Tamokdalen fører rideVei mellem Nordgaard i MaalselVdalen og Øvergaard paa Balsfjordeidet. Stykket mellem Nordgaard og gaardene i Tamokdalen er myrlændt, men herfra til Øvergaard (Elvekroken) er veien næsten overalt god. Flere i flomtiderne dybe og stride elve maa dog passeres ved Vadning. Denne Vei bruges imidlertid sjeldnere af beboerne i Tamokdalen, der foretrækker den kortere, om end steilere Vei gjennem ](jæmpe- dalen Ogsaa gjennem ]Øosdalen fører en for hest farbar Vei, der dog er for steil for tungt kløv. Gjennem Takelvdalen over til Sagelvatn fører ridevei, der fra gaardene i Take1Vdalen til Sagelvatn er besværlig paa grund af myrer, som efter regnveir eller i sneløsningen er meget van- skelige at passere med hest. Fra Skjold i Maalselvda1en fører ganske god ridevei til gaar- dene (ved Lombola og Takvatn, samt videre langs dette til SagelVatn; fra dette tager igjen en god ridevei op over Lang- vaselVen, der gjennemvades (klop for fodgjængere), til gaardene ved FjeldfrøskVatn. Lombola er forVanskning af kvænsk Lompalo Y—: finsk luobbal (Zcfr. bind I pag. 28).