Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/260

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BA1.sF.1oHI)1—:N HERHP:1). 253 Over Ma-langseidet fører en ridevei, der i sin østre del er noget myrlændt, men i den vestre fast og god. d Balsfjordens østside kan passeres med hest fra No“rdkjosen lige til Ram“florden i Tromsøsundet. Fra Lavangen ved Balsfjorden kan man gjennem LavangS— dalen gaa med hest til Zakarias;jord ved Ramfjorden i Tromsø- sundet. Fra Lakselvsletten fører ridevei til SeZjelvnes og Kvitbergbakken. Af vinterveie mærkes: Fra Olsborg i Maalselvdalen gjennem Takelvdalen til Tak- vatns nordende og derfra over Sagelvatn og langs Sagelven til Balsjîjorden. ’ Fra Skjold i Maalse1vdalen langs Fjeldfrøskelven og Lang- vaselven over Takvand og videre til Balsjfforden. Fra bunden af Nord[jorden i Malangen over eidet til Stor- steinnes i Balsfjorden. Herredet er delt i 18 —s k o l e k r e d s e med 531 undervisnings- berettigede børn, 7 lær-ere. Den ved skatteligni11gen antagne f o r m u e var i l 894 662 74O kr., den ud1ignede h e rre d s s k a t var l3 351 kr. F Tromsøsundet hen-red. Tromsøsundet herred [1549.5 km.2, 4390 indbyggere] indbefatter Tromsøsundet hovedsogn. Herredet er et lensmandsdistrikt og et thinglag. Tromsøens gamle navn var: Trums. Tromsøsundet herred er delt ved fjorde og Sund, saaledes at en del ligger paa fastlandet paa halvøen mellem ULfsfjord og Balsfjord, og en del paa halvøen mellem Balsfjord og Malange11. Desuden indbefatter herredet en del af Kvaløen, en del af Ringva“Søm, en del af Reinøen og en del af Ribbenesøen. Desuden hører til Tromsøsundet herred selve Tromsøen, un(l- tagen den del, som optages af Tromsø by, og øerne Ha-ukø, Vengsø, Musvær, Risø og Sandø, samt talrige mindre andre øer, holmer og skjær; der angives ialt 3l0 øer og 51 holmer og skjær. Herredets udstrækning i nord og syd er omtrent 65 km. fra Helvedestind paa Ribbenesø til syd for Bensjordtind paa