Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/258

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BA1.SF.1oRDP:N HERHE1). 251 Udsæde11 i 189O Var: 38 hl. byg, l hl. havre til grønfoder og 254 hl. poteter. Balsfjordens kirke er en langkirke af tømmer, opført 1856, med 227 siddepladse. Kirken er bygget efter resolution 2den februar 1851, hvorved Balsfjorden blev skilt fra Tromsø som eget sogn; den blev hoved- kirke ved resolution l8de Oktober 1856, hvorved Ba-lsfjorden præstegjeld oprettedes. “ “ Legat. Max“te Sojie Hansdafter Sandørems legat af 12te ok- tober 1859, stort kr. l400, er et særskilt fond for det egentlige Balsfjordens, ikke tillige Malangens, fattige. Renterne af kapi- talen uddeles hvert 3dje aar. ’ Fondet maa ikke sa-mmenb1andes med fattigkassens øvrige midler. Veie. Fra kirken fører en vei langs fjorden forbi Te1mes og Skjæret (5.1 km.), Holmenes, Storsteinnes og Moen til Hansvold ved nedre ende af Sagelvatn, l6.8 km. lang. Ved Skjæret begynder veien til Malangen med en længere (’Z‘20) stigning til Vasaasen, hvorfra enkelte mindre stigninger og fald forbi Josepvatn samt gaardene Furumo og Grønaas til Ma- langens grændse, 8.3 km. fra Skjæret. . Disse veie har en bredde af 3.75 m. med indskrænkninger til 2.5O m. og en største stigning af l paa 20. Veien fra Balsfjorden til Malangen gaar gjennem vakkert land, skikket til dyrkning. Mellem Storsteinnes og Sørkjosen er af distriktet udført endel veiudbedringer. Bevilget til paabegyndelse er et større veianlæg over eidet mellem Balsfjorden og Lyngen, nemlig fra Havmzes i Nordkjosen forbi gaardene Jernberget, Vollan samt Bomstad, hvor der er en 27 m. lang jernbro, opført af det offentlige i 1888, og videre om Reva, Smørpund og Øvergaard til Lyngens grændse, 17.7 km. fra Havnnes. Den projekterede veis høieste punkt, omtrent ved Øver- gaard, ligger ca. 9O m. over havet. Inden Lyngen bliver veien enten at føre til Gjeitan paa Storfjordens vestside,i hvilket til- fælde dens samlede længde bliver 24 km., eller over Signalelven og Kitelven til Kvesmenes paa fjordens østside, 28 km. fra Havnnes. Veie er paatænkt fra Nordkýosen (Bomstad) langs Balsfjorden til Storsteinnes, ca-. 18 km., samt fra Sagelvatn over Takvatn til Skjold i øvre Maalselven, . 33.6 km., hvoraf inden Balsfjorden1 8O.7 km. Der er projekteret statsveie for 447 6O0 kr. i Balsfjorden.