Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/257

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

250 TBo1uSø AM‘r. foruden en større Strækning ikke kart1agt udmark og skog (be- staaende af birk og Or samt lidt rogn og hæg). Gaarden er paaregnet at kunne føde en besætning paa 2 heste, 1O a 12 storfæ og nogle faar. Til gaarden hører l husmandsp1ads. Udsæd i l891 var l hektoliter byg og 5 hektoliter poteter. Matrikulskylden er 473.77 mark. Der er 299 sky1dsatte brug og 72 gaardsnummer, 269 jordbrug, gjennemsnitlig pr. brug 1.28 sky1dmark. “ Storskogens almenn-ing, af matrikulskyld 29.45 mark, er her ikke regnet med blandt jordbrug. Under StorskogenS almennings gaardsnummer ligger Østerli, af skyld 6.17 mark, og hvor der 1ste januar 189l holdtes 7 storfæ, 9 faar og 4 gjeder. Den hele udsædi 1890 var l hl. poteter. Labugtm, 3.1O mark. Selnes, 4.38 mark. Stor-bugten, 3.l0 mark. Svartnes ytre, 4.71 mark. Sc)artnes ytre, 3.04 mark. Laksvatn-Ørnes, 3.86 mark, med 2 pladse. Tomas-jorden indre, 3.25 mark. SeØelvnes indrP, 3.25 mark. Se(jelvnes indre 3.37 mark. Kvitbergbakken, 2.7 O mark. ForskognPs, 3.04 mark. ’ B()mstad, 3.22 mark, med 2 pladse. LO(ZbI1gff(?I2, 3.4O mark, med 1 plads. 2lIarkenes, 3.3l mark. rW(1rkenes, 3.25 mark. .lIarkenes, 3.98 mark. JIarkenes, 3.37 mark. Sb“upen, 3.40 mark, med 2 pladse. Sagelven, 3.16 mark, med —1 plads. .4ndorli og S—1.“en.sbOrg, 3.19 mark. Sfors-f()“innes, 3.07 mark, med 1 plads. SI1ý(eref, 3.07 mark. L(mynesøren, 3.lO mark, med 1 plads. Gammelgaard 3.73 mark. T()1mes ytrP, 3.71 mark. Tem1Ps yfre, 3.16 mark, med l plads. Sandøren, 3.52 mark. Sandøren, 3.34 mark. 1ste januar 1891 holdtes paa disse 28 brug med underlig- gende pladse 39 heste, 327 storfæ, 527 faar, 12O gjeder, 2 sVin, 31 høns og ti ænder.