Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/251

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


244 . TROMSØ AMTc F)eldfrøskvatn, 86 m. o. h., og de nordenfor liggende vande er rige paa fisk, ørret og rør. Fisken er fed og af nogen betyd- ning for gaardene. Takvatn, 175 m. o. h., er 17.1 km.2 stort og omtrent 9 km. 1angt; i den nordre del er det temmelig grundt. For kommunikationen er det af betydning, dels for flød11ingen af tømmer, der skal gaa til Balsfjorden, dels som vintervei for den øvre del af Maa1selvdalen. Som fiskevand har det ogsaa betydning for gaardene ved dets bredder og for beboerne af Takelvdalen. Sagelvatn, 83 m. o. h., 5.0 km.2 stort, er vigtigt som kommuni- kationsvei for gaardene ved vandet, der har sin meste færdsel til- baads paa vandet eller om vinteren paa isen. Som fiskevand har det ringe værd; det benyttes til flødning af tømmer og ved fra skogene øverst i Takelvdalen og af det tømmer, der kjøres eller flødes over Takvatn og paa vinter-føre bringes over eidet mellem vandene. Takelvda-lens beboere benytter den over vandet førende vintervei for at komme ned til Balsfjorden. Indsjøernes størrelse. km.2 Del af Laksvatn . . 1.0 Storevatn . . . . 0.9 J osepvatn .... . 3.3 Krokelvvatn .... . 0.2 Vand ø. f. Sagelvatn . . . 0.2 Del af Mellemvatn . . O.1 Sagelvatn ...... . 5.0 Fjeldvatn . ., ..... . — 0.3 La-gojavrre (norsk Storvatn) . . . O.5 Tamokvatn ...... . 0.5 Storvatn . . . 0.8 Andorvatn . . O.5 “ Litlevatn . . . . 0.2 Fje1dfrøskvatn . . 6.5 Langevatn . . s. O.3 Rundvatn . . . . 0.2 Vand ved Bakkeli . . . O.3 Takvatn ..... . 17.1 63 vand ....... . 1.2 Samlet areal af indsjøer . . . 39.1 Kyst og fjorde. Bals[jorden gaar paa en Strækning af henimod 4O km. ind i Balsfjorden herred. Den inderste del kaldes vestlig Sørkjosen og østlig Nordk;josen, begge steder er der udgrundt.