Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/248

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BALSI—’JORl)EN HEnHE1). — 241 findes overalt, undtagen i den sydlige del, der er meget myr- lændt. Sydlig for Sørfjeldstind ligger Leme(jjeld og TamokZjeld (tr. p.) Lemeæeld og Tamokjjeld er en sammenhængende fjeldrække med store botner. Der er overmaade steile skraaninger; Tamok- fjeld er l 248 m. høit, og er græsklædt indtil 95O m.; det har i denne høide et næsten horiZontalt, snedækket plateau af ikke saa ringe udstrækning, i hvis nordvestre del den høieste top hæver sig 16O m. over plateauet. Herredets sydøstlige del har gjennem Va.s-dalen afløb til Maalselven. Sydlig for Vasdalen ligger Gallagaissa og Doppar- varre, en rundagtig, steil top, hvis sider, der ikke er græsklædte, men overalt bestaar af ur, er vanskelige at bestige. Melkejjel(l ligger længer vestlig; det er græsklædt, isoleret og bekjendt ved den mængde stenskred, det stadig sender ned i sneløsningen og efter længere tids regnveir. Vestlig for Nordkjoselven ligger Sarrevarre (tr. p.), Vuoksavarre og Stallovarre og længer vest paa grændsen af Maalselven herred RismaalsZjeld; disse fjelde er tilgjænge1ige, adskilte ved mindre dybe skar og græSklædte næsten til toppen. Høi, vild og sønderrevet er Rus-setind, der kan bestiges fra Russenes. Ved Markenesdalen vestlig for de nævnte fjeld skilles den fra den kegleformige, util- gjængelige top Høltind (tr. p.) 940 m. ‘S’vmdsborgtind 1 190 m. har utilgjængelige sider til alle kanter undtagen mod sydvest, hvor den sænker sig terrasseformig mod Fjeldfrøskvatn. Her er en uafbrudt række af mægtige alper, der noget nær beholder sin høide og karakter lige ind til grændsen. En isbræ hænger ned mellem Russetind og Mai-kenesfjeld. Udsigten fra toppen af Russetinden er glimrende. Gaarden Svendsborg ligger ved foden af Svendsborgtind vak- kert til med birkeskog rundt om og med det fikserige Fjeld- j’røskvatn nedenunder. Man har vid udsigt til mange fjelde, der- iblandt Maartinderne, .4lappen og andre af MaalSe1vens fjelde i syd, og i øst og nordøst til Hattavavre, Rismaalstind og Inderjjeld. Svendsborgtind og Hattavarre, hvorfra der er vakker udsigt, kan let bestiges fra Svendsborg. Mellem Sarrevarre og Hattava-rre gaar der en fjelddal mod nord, som fører til det inderste af MarkeneSdalen. Der er frem- kommeligt baade paa Vestsiden og østsiden af litle Russetind; det østlige skar, Finskaret, er en meget befærdet renvei. Den vilde Markenesdal hører til de vakreste fjelddale i amtet; den minder om “Svartdalen og Uladalen i J otunheimen. Paa øst- siden ligger det steile og utilgjængelige Markenesjjel(l, litle Russetind og indenfor denne Isagai.s-sa og paa Vestsiden de før nævnte Høltin(t og ‘S’vmdsborgtind imod sydvest Inderfjeld, som Synes at stænge 16 — Tromsø amt. II.