Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/246

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


MALANGEN HEBBED. 239 fra Kjærvik over Malangseidet til Balsfjorden samt fra Lanes paa Nordfjordens sydside og ind til Sørflordbunden (Aursfjorden). Bygdeveie fra Maalselven-S kirke til Sørj?jordbunden og fra Maalsnes til Eidet er omtalt under Maa1selvens herreds beskrivelse. Der er projekteret statsveie for 207 500 kr. i Malangen. Længde af t hvert anlæg km. Nor-dfjord7Aursfjord-Aursfjordbotn . . 24.0 Haugen-Kjærvik ...... . 8.5 Kjærvik-Malangen kirke ...... 9.0 Kjærvik-Balsfjord gr. (Malangseidet) . . 6.0 Der er-projekteret herredsveie for 15000 kr. Bro over Sandse“lven Fiskeløsvøtn-Balsfjordens gr. ....ê 2.0 i Sørfjo“rden-Maalselvens gr ...... 2.0 Bjørkeli-Aursfjordbotn eller Nordfjord- g botn .... ’ .. .r ...... 8.0 RideVeie. Over Malangseidet fører en ridevei, deri sin østre del er noget myrlændt, men il den vestre fast og god. Den fortsættes langs Malangenfjord. o Malangen herred er delt i 12 skoleskredse med 27O undervisningsberettigede børn,ä 4 lærere og 1 lærer-inde. “ Den ved skatteligningen antagne formue var i 1894 408 185 kr., den udlignede herredSskat var 5702 kr. „ a

.

Bals-fjord en hen-red. Balsflorden herred [1 222.48 km.2, 2 881 indbyggere] indbe- fatter Bals)jorden hovedsogn. J Herredet udgjør en del af Balsjjordens lensmandsdistrikt og thinglag. . Ba1sfjorden herred indbefatter landet paa begge sider af den indre del af Balsfjorden og landet omkring de fra Balsfjordens indre dele, Nordkjosen, Sørkjosen, opgaaende dalfører. Herredets udstrækning i nord og syd er omtrent 56 km. og i øst og vest 45 km. A Balsfjorden omgives af:— Tromsøsundet, Malangen, Maal.s-elven og Lyngen herreder. Herredets sydøstre hjørne naar ikke fuldt op til den svenske grændse i Torne Lappmark.