Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/245

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


238 TROMSØ AMT. Aursjjord (7.29 —mark). Aursjjordbotn (2.77 mark). .4ursflordbotn (2.67 mark). . Sørelvɔmen (3.13 mark). Paa disse brug med underliggende pladse holdtes 1ste januar 1891: 27 heste, 256 storfæ, 433 faar, 184 gjeder, 19 Svin og 101 høns. Udsæden i 189O paa de samme brug var: 35 hl. byg og 175 hl. poteter. Mestervik er tre brug, største brug 2.22 mark. Paa Mester‘vt-ik boede for ca. 175 aar siden mestermanden Ole Jonsen, svensk af fødse1. Han fik i bestillingens medfør lov at tage sig jord eller som det heder «1eiebo», hvor han vilde i Malangen, som i den tid var lidet bebygget, og hvor skogene da voksede lige til fjæren. Han begrændsede sin jord, og mærke- Stenene omkring den var synlige helt ned i vor tid; paa hans jord bor der nu 9 .opsiddere. 0ldfund. Fra Malangen kjendes kun et stenalderfund, fra Andsnes. Malangen kirke er en langkirke af tømmer, opført 1853, med 193 siddepladse. „ l W „ Malangeɔa annekskirke er bygget efter resolution af 2den februar 1851, hvorved Malangen blev skilt fra Tromsø som eget sogn. Ved resolution af 18de Oktober 1856 blev Malangen lagt til det nye Balsfjorden præstegje1d. „ — — —. Veie. En nybygget vei tager sin begyndelse ved Haugen (Mestervik) i Nordfjorden og fører langs denne gjennem gaarden Elianes, hvorfra der er opstigning med paafølgende fald (hvorved det meste af det bratte fjeldparti langs sjøen undgaaes) ned til Store- bugt. Videre gaar den forbi gaardene Sjaavikøren og endnu et kort stykke langs fjorden, hvorefter der er en længere 1Z20 stigning, ca. 3 km., til Sørhøgda, det høieste punkt paa veien mellem Malangen og Balsfjorden, 165 m. over havet. Herfra er svagt fald omtrent en halv kilometer til Balsfjordens grændse, 10.7 km. fra Haugen. Af- standen fra Haugen til Skjæret i Balsfjorden er 19 km., til Bals- fjordens kirke 24.1 km. Veiens største stigning er l paa 20, dens bredde 3.75 m., hvilken dog af hensyn til omkostningerne ofte er forringet til 2.50 m. Nærmest som en sidelinje til her- omhandlede vei er projekteret en 7 m. lang bro over Nordfjord elven med tilstødende veiplanering paa begge sider til lettelse af fremkomsten for gaardene Nordjffordbot“n, Lakseidet og Aspenes. Af fremtidige veie iøvrigt kan nævnes: Fortsættelse fra Haugen udover langs fjorden forbi ]Øærvik til MortenhaL9 (Malangen kirke),