Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/244

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


MA1‘ANGEN HERRE1). 237 1 somme aar sælges optil 5000 ryper. Noget tiur er der i furuskogen og ikke saa lidet aarfugl. Der er rød og hvid ræv; hvid.ræven kommer ned, naar den su1ter. Ulv var før ikke sjelden; man saa flokke paa 18—20 ad gangen; i de senere aar har der været lidt ulv. Bjørn er der nu neppe; men der er lidt oter og noget jerv. Der er ikke lidet hare. Markmus, spidsmus, høg, g1ente, ørn. I Malangen er der æg— og dunvær paa Mesterø, Spilderø og Nordjjordø. Det paa Mesterø er det bedste. Maaske samles i alt i Malangen 8 000 æg og 10 kg. renset dun. — De industrielle anlæg er: Aursfj-ordgaard sag og møllebrug og et salteri. Handel. I 1895 var der 5 hand1ende; de vigtigste handels- steder er: Maalsnes, Eidet, Nordby og Mestervik. Der er ingen rettigheder til udskjænkning af øl. Postaabnerier i herredet er: Malangen Mortenhals. I Malangen anløbes: Eidet, Keianes, Mestervik, Nordby, Mor- tmhals, Fem af dampskibe. — Be bygning Gaardene ligger mest langs kysten, dog er der nogle gaarde ved de i herredet liggende indsjøer, saaledes om- kring Sandsvatn, Skutvikvatn, Nordbyvatn samt omkring Fiskeløs”vø(?n. Af den samlede tilstedeværende befolkning i Ma- langen (1582) var i 1891: 2 kvæner og 43 finner, ingen norsk- talende. — Gjennemsnitsværdien af skyldmarken er: l 032 kr. Herredets matrikulskyld er 279.48 mark; der er l74 skyld- satte brug og 35 gaardsnummere, 155.jordbrug, gjennemsnitlig pr. brug 1.8O sky1dmark. Skutvik indre (5.90 mark) med l husmandsplads havde 1ste januar l891: 2 heste, 14 storfæ, 24 faar, 9 gjeder, og udsæden i 189O var: 2 h1. byg og 7 bl. poteter. Forøen skrives alm. Furø (4.04 mark). Bakkeby (3.86 mark). . Labugten (4.13 mark). ZIIortenhals (4.19 mark) med l plads. Mortenhals (3.46 mark) med l plads. Sand (3.22 mark) med 1 plads. Haugen (3.04 mark). Skjaavikøren (4.04 mark). Nor(Zflordbotn (4.68 mark) med 1 plads. Nor(Zflor(lbotn (4.07 mark) med l plads. Kirkevik (3.28 mark) med l plads. Aursjjord (3.52 mark) med l plads. AursZjord (3.04 mark). —