Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/237

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


23O TROMSØ AMT. gjennem den høist karakteristiske Sørdal, der indesluttes af de mægtige fjelde Lifjeld, Storfjeld, Melhusklætten og Spikaloabme m. fl. med sine steile vægge paa den vestre Side og Rubben- fjeldene paa den østre, hvorpaa den bøier.ret østover gjennem A1tevatn og Torneå træsk over grændsen. Bardo herred er delt i 11 skolekredse med 272 under- visningsberettigede børn og 6 lærere. ’ Den ved skatteligningen antagne formue var i 1894 876 16O kr., den udlignede herredsskat var 4982 kr.

 Malangen heri-ed.

Malangen herred [342.80 km.2, l 588 indbyggere] indbefatter Malangen anneks af Balsjjorden præstegjeld. Herredet udgjør en del af Bal.syfforden 1ensmandsdistrikt og thinglag. . Malangen hed i gammel tid Malangr“. Malangen er nævnt i det 13de aarhundrede i formen Mala&)2gr, som navn paa fjorden. Af samme stamme maa være dannet Maalselven, som navn paa den i fjordens arm faldende elv, Maal-S jorden og Maalsnes, —gaarde ved fjorden. Det sproglige forhold mellem Malangr og disse navne. er endnu ikke tilfredsstillende forklaret. (0prindelig Málangr?) j Herredet ligger paa fastlandet paa østsiden af Ma1angenfjord og paa begge sider af dens sidefjorde. “ „ Desuden hører til herredet øerne Forø, Spilderø, Mesterø, samt 12 smaaøer, —hvoraf 5 i ferskvand. Herredets 1ængde fra nordvest mod sydøst er ca. 39 km., bredden fra øst mod vest ca. 25 km. — Malangen omgives af Hillesø, Lenviken, Maalselven, Bals“florden, Tromsøsundet herreder. Af herredets samlede areal 342.8 km.2 er: Fastland ...... 341.4 km.2 Øer: j F orø . . 0.4 » Spilderø ....... 0.4 » Mesterø ........ 0.4 » 1 2 smaaøer, hvoraf 5 i fersk— “ vand ........ O. 2 » Samlet areal af øer 1.4 km.2 Herredet deles ved Malaøzge)ejjord og dens sidefjorde A.’ll‘l‘’8]jOl’(Y og Nordjfford,“ hvis inderste dele kaldes Sfaalvikbotn og Nordjjordbotn.