Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/236

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BARDO HERRED. 229 Der er projekteret herredsveie for 29 0O0 kr. Længde af hvert anlæg km. Strømsmo-Inset .... . 17.0 Forset-Bonnes (udbed.ringer) .... 18.0 Rideveie, vinter-veie og stier. For at komme til Altevatn eller dets omgivelser, kan man enten lægge veien over Inset, hvorfra en ret god ridevei fører langs elven til Altevatn — eller man kan tage den vei, der fra Strømsli gaar —til nævnte vand over Kobberskaret; denne vei er kortere og gaar næsten hele stræk- ningen over tørlændt og taalelig jevn mark. Under sneløsningen i sommerens begyndelse kan den dog være vanskelig at passere med hest. — Denne rute staar i forbindelse med en meget befærdet vin- tervei til Sverige over Altevatn og Leinesjavrre. Veien gjennem Sør-dalen fortsætter videre langs rigsgrændsen østover til Sverige, dels som ridevei, dels Som vintervei over Gævdnjajavrre. Denne rute skal ogsaa være meget befærdet, især af kvænske handelsmænd. Veien fra Ejordbotn i Ibbestad til Lund i Salangsdalen er nærmest Gratangen god, fast ridevei, men bliver Ve mils vei før eidets Sammenstød med Spansdalen sumpig og besværlig.— Fra Spansdalen af har den flere betydelige stigninger og gaar igjen- nem flere myrer. Nedstigningen til Salangsdalen er let. Med hest tager veien fra Fjordbotn til Lund (3 mil) 14 timer. Ved Lund er der bro over Sa1angse1ven. Fra Sørdalen til Salangsdalen kan man komme gjennem de to skar fra Melhus til Livelten eller fra Sørgaard til Bonnes, hvoraf det sidste benyttes mest. Begge disse k1øvveie er meget besværlige, især opstigningen fra dalbunden til skarene. I dette strøg falder vinterveiene i det væsentlige sammen med rideveiene. Vande og myrer benyttes, hvor de findes. De mest benyttede er de, der gaar mellem fjordene, samt veien mellem Gratangen i Ibbestad og Salangsda1en, idet indvaanerne af denne dal fører ned tømmer og henter sild ved fjordene under de især i Gratangen om vinteren foregaaende sildefiskerier. Gjennem Iselv— og Tverelvdalen i Maalselven fører en sti over Skaret og Fonden forbi Blaafjeld paa grændsen af Maalsel- ven til Bangen ved Bardoelven. “ Fra Kirkesdalen i Maalselven fører sti til vestre ende af Alte- vatn; den er kun farbar fra den dag i marts, da renflokken paa vandring vestover har traakket sneen ned. “ Foruden de to nævnte veie fører der fra ‘S’trømsmo en tredje, om sommeren meget befærdet vei til Sve-rige, nemlig ret syd