Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/235

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


228 TRoMSø A1uT. stigning l paa 15. Terrænet er gjennemgaaende meget fladt. Over Skoelven fører en ældre træbro, ca. 30 m. lang. g Paa gaarden Sundli er fast skydsstation; herfra skydses til Sætermoen, 23 km., og til Moen i Maalselven, l5 km. Veien opover Bardoda1en gaar fra veiskil1et ved kirken til Sætermoen, hvorfra den nu er under omlægning et kort stykke paa grund af en udglidning ved Sæterelvm; videre forbi Hundtorp og over Bardoelven ved Fosshaug til Elvevold, ca. 9 km. Kjøre- bredden er fordetmeste 3.75 m., største stigning 1 paa 20. Over Sæterelven (paa den strækning, der er under omlægning) opføres en træbro, l2 meter 1ang; Fosshaugbroen, en pælebro med træ- overbygning, har en længde af 82 m. Fra Sætermoen, der er fast skydsstation, skydses til Kroken, 12 km, og til Sundli, 23 km. En ganske god bygdevei fortsætter opover «Østerdalen» forbi gaardene Bangen og Berg til Strømsmo, 7 km.; herfra kan man komme frem med hjulredskab yderligere ca. 4 km. til ‘S‘trømsli. Der arbeides paa veiens forlængelse helt til dalens øverste gaard Inset. En anden bygdevei tager .af paa Bardoelvens vestside noget nedenfor Fosshaug og fører opover Sørdalen forbi Øimoen, Lund- eng, hvor Sørdalselven passeres, Løkstad og Tønset til Sørgaard, ca. 18 km. Paa elvens vestside ved Lundeng udgaar en bygde- vei, der først et stykke nedover følger —elven, gaar derpaa over denne og i retning mod Strømsmo, hvor Bardo— (Østerdals-) elven passeres. Længden er omtrent 4 km. Veie og broer i øvre Bardo er med stor foretagsomhed anlagte —af dalenes befolkning, tildels med lidt bidrag af amt og kommune. Broerne over Bardoelven og Sørdalselven er samtlige af træ og har betydelige længder; broen ved Strømsmo er saaledes omtrent 80 m. lang. Ved Brandvold udgaar en bygdevei, der fører opover Salangs- dalen paa elvens østre side forbi Livelten, Forset, Sletten, Lund, Holtet med flere gaarde til Bonnes, ca. 26 km. Veien er i sin hele længde nogenlunde kjørbar; der arbeides hvert aar paa at forbedre den. Omtrent 2 km. ved Forset er om1agt med statsbidrag. Samt1ige veie i Bardo er rodelagte. . Der er projekteret statsveie for 164 60O kr. i Bardo, Længde af hvert anlæg. km. Reisenmyren-Salangens grændse . . . 2.7 Om1ægning over Kobberyggen . . . 11.0 Brandvold-Lund i Salangsdalen . . 16.0 Bro over Sa1angselven ved Lund Lund-—Ibbestad gr. .... . 7.0