Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/233

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


226 s TBo1usø A1uT. lang og 10 alen bred; den er forsynet med 4 fag store vind11er og ligger paa en høide omkring 518 meter over havet. D Af den samlede tilstedeværende befolkning iBardo (1372) var i 189l: 45 kvæner (44 norsktalende) og 16 finner (16 norsktalende). Gjennemsnitsværdien af skyldmarken er 1863— kr. HerredetS matrikulskyld er 145.51 mark, der er 205 skyld- satte brug og 61 gaardsnummer, 156 jordbrug, gjennemsnitlig pr. brug O.88 sky1dmark. De særskilt skyldsatte skogparceller er ikke medregnet som jordbrug. — Viken søndre (3.81 mark) holdt 1ste januar 1891 2 heste, 15 storfæ, 24 faar, 2 gjeder, l Svin og 3 høns. Udsædeni1890 var 1.9 hl. byg og 5 hl. poteter. Dette er herredets største jordbrug. 1S’koelvlien (2.37 mark). Brandmoen “(2.38 mark). Fosshaugen nordre „ (2.04 mark). Haugland (2.59 mark). Bangen (2.48 mark). A Strømsmoen nedre (2.27 mark). s Øimoen (2.03 mark).“ A Neset (2.48 mark). n For-set (2.1O mark). — Statens eiendomme i Bardo er: n ê l Inset, nedre, af skyld mark 0.77, har birkeskog af blandet beskaffenhed. Strømskroken, af skyld mark 0“.88, har kun birkeskog til plad- sens behov. W “ W l d Sle’t“ten, af skyld mark O.94, har frodig birkeskog af alle a1dere. Aasens. skog, af skyld mark 1.93, er mageskiftet i henhold til kongelig resolution af 7de november l863 mod opgivelse af den Staten forbeholdte ret til furuskogen. Der er furuskog med god gjenvækst og noget birk paa den Staten tillagte strækning. Kirkemoen, af skyld mark 0.77, er mageskiftet i henhold til kongelig resolution af 31te marts 1866.,Der tilkommer med- kontrahenten ret til at havne— paa det offent1iges eiendom med et begrændset antal kreaturer i tiden fra l15de august til michae1i. Bestanden er furuskog med god gjenvækst. Blaabergskogen (Eggm), af skyld mark 0.88, er mageskif- tet som foregaaende i henhold til kongelig resolution af 31te marts 1866; der er furuskog med nogen gjenvækst. — Brandmoen, øvre, af skyld mark 0.11. To skogparceller ved skjøde af 2den marts 1886 overdraget det offent1ige mod afløsning (i henhold til kongelig resolution af 1ste Oktober 1884) af dets hugstret i Brandmoen skog. Af skog- stykkerne ligger et, det største —antagelig 14 ha. stort — ved