Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/232

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BARDO HEHBED. 225 Der hugges lidt bygningstømmer og tømres op huse til Salg i Maalse1ven og i Bardo. Bardo producerer aarlig 3—— 4O0 tønder tjære. Middelpris pr. meterfavn ved var i l895 birk 7—8 kr. Middelpris i 1895 pr. tylvt bygningstømmer var 20 og 24 kr. for 7 og 8 meters længde 18 cm. top. Skogen siges at gaa mærkbart tilbage. Om skogene i Bardo skriver Rathke i l801: « Her var endnu betydelige skove, men som neppe kunde be- nyttes, fordi vandfaldet eller Bardofossen dels opholdt, dels be- skadjgede det tømmer, der blev nedflaadet. Adskillige havde dog begyndt nogle forsøg hermed, som det synes ikke ganske uden held.» Fiskeri. Det er alminde1igt, at de unge folk reiser til Lofoten og Finmarken, en eller to fra hver gaard; de regnes ikke for voksne, før de har gjort en tur paa Lofoten. Lidt fiskeri drives til dag1igt behov i elvene; de øverste op- siddere i Bardo og Sørdalen drager om høsten ned mod Altevatn for at forsyne sig med fisk for vinteren. Der er sagbrug ved Brandmo, Sætermo (nedlagt), 1S’trømsmo, Vikm, 1S’koelvli. Industrien bestaar i bygning af huse, og der er mange dyg- tige tømmermænd; hjul til vognredskaber, ploge og triller tilvirkes. Det vigtigste handelssted er Sætermo. Der er ingen rettigheder til udskjænkning af øl. Postaabnerier i hei-redet er: Salangsdalen, Bardo. p B eby gnin g. Bardodalen blev først bebygget i slutningen af forrige aarhundrede, saaledes som i indledningen nærmere omtalt. 1 De fleste folk er indvandrede fra Tønset og Storelveda1en, Opdal og Gudbrandsdal; nogle er komne fra Voss og Helgeland. Bebygningen ligger dels i Salangsdalen, hvor de øverste gaarde, Bonnes, tilhører Bardo (dalens nedre del tilhører Salangen herred); dels i Bardodalen, hvor den øverste gaard, Inset, ligger 7 km. fra Altevatn — samt i Sørdalen, paa Kobberyggen og i Sko- elvdalen. Egnen omkring Altevatn antages ikke at være helt uskikket for bebyggelse; der er store fiskerige vande og gode’og udstrakte beiter, der tildels kan ryddes til slaatteland. Der er, som netop berørt, allerede opdyrkede gaarde i en afstand af kun 7 km. fra Altevatns vestre ende. Et selskab af turister i Tromsø har opført en turiSthytte, Trudvang, ved den vestre ende af Altevatn med vakker udsigt Den er bygget af furutømmer og en del bindingsværk, 12 alen 15 — Tromsø amt. II.