Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/231

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


224 ’I’ROMSØ AM’I’. gaaende, Gasa.§vagge, V(eikkevagge (Kobberskaret) og DuolZjevagge samt endelig nogle smaa skar omkring Bangsbotnfjeld. Renbeiterne omkring Hjerttind er ðapavuobme, Skoelvdalen, Bassevagge, samt det flade fjeldparti mellem Kampen, Veltfjeld og 0rrefjeld i Salangen. Der er gode beiter for ren vest for: ])oggeloamek, Unna- g(eivodak, Gæinodak, (î‘“uobbovuobme (Sagvasbotn) og Govllovuobme. — I nærheden a-f Altevatn er der store strækninger, der itiden mellem St. Hans og september antages at kunne afgive tilstræk- kelig beitesmark for mange tusin“de ren, og som tildels er bevoksede med birkeskog. Omkring gTorneträsk paa begge sider af rigsgrændsen findes ogsaa betydelige græs— og skogbevoksede dale, der bliver snebare paa samme tid som de øverste gaarde i Salangs(lalen, og som an- tages at kunne anvendes til sommerbeitesmark for en mængde ren“. Efter de oplysninger, der i 1744 blev indhentede af major S(“hnitler om disse trakter, ansaaes trakten om Torneträsk og Altevatn skikket til renbeiter. Finneme indvender, at varmen og myggene i for høi grad vilde plage renen, til at den kunde trives der, men der findes i omhandlede trakter for renen tilgjængelige snefjelde, hvor den kan ty hen. Disse omhandlede strækninger er væsentligst bevoksede med Þsenegræs og renmose, der om sommeren blir noget tør. g . Store myrer er der fra Noreluokta ved Altevatn til vest- enden af Gævdnjajavrre og ved den nordvestre ende af Altevatn. I Gamas;joks dalføre er der overmaade store myrer. Torv bruges ikke, men der er god tilgang paa torv. . Der er store multemyrer omkring Altevatn, men de lig- ger langt borte. “ Skog. Der er adskillig furuskog i Bardodalen og overmaade meget birkeskog. l . . Væksterligheden er i regelen liden, thi meget af herredet ligger høit. Tynd birkeskog findes paa siderne af Altevatn. i Til Skoel-e;lien hører furuskog og til gaardene Aas-en, Brand- skognes og Fossmo, Elverum. .—1lapmoen. Furuskogen tilhører tildels staten; der er forholdsvis faa selveiere, som har furuskog Der er overmaade meget birkeskog, og der udføres ved, men ikke meget Den kjøres ned til Salangen. Bygning-stømmeret kjøbes for en ikke ringe del fra Statens- sk0ge.