Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/229

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


222 “ TROMSØ AMT. gaarde. Ved Sætermoen og paa Salangsiden fryser kornet i regelen i august. De saar hvert aar. Potetavlen er rigelig til behovet; men der udføres ikke poteter. Poteterne fryser med kornet og blir da 1øsere. Dyrket mark er der paa siderne og i dalbunden af Bardo- dalen, som er bebygget 5O km. opover indtil gaarden Inset, 7 km. fra Altevatn. Desuden er den del af Salangsdalen, der hører til Bardo, bebygget indtil 40 km. fra havet ved Sagfjordens bund, og den øverste gaard Bonnes ligger kun 7 km. fra rigs- grændsen. Ogsaa i Sørdalen, paa Kobberyggen og i Skoelvdalen er der dyrket mark, dels paa forvitret skifergrund, dels paa ud- fyldninger i da-1en. Kornavlen er imidlertid ikke betydelig Rathke skriver i l801: «Nybyggerne paa Øvre Bardo forsik- rede, at udsæd ikke havde taget skade af frost i de 1O aar, som de havde dyrket deres rydning, og at de almindelig havde 8— 10 fold særdeles godt byg, som prøven fra l80O udviste, da kornet paa mange gaarde i Trondhjems stift var bortfrosset. Dette eksempel er heller ikke det eneste, at agerens beliggenhed, jordens behandling og nøie passet høstetid bidrager meget til at for- mindske skaden, som landet lider af frostaar.» Arealet er saaledes udnyttet: Ager ..... O.5 km.2 Eng . . . 5.5 » Ager og eng . . . . . . 6.0 km.2 Skog ......... r . 270.0 » Udmark,snaufjeld,indsjøer,myr,sne 2288.0 » 2564.0 km.2 Gjennemsnitlig“av1 pr. maal var i femaaret 1891—95: Byg .......... 1.2O hl. Poteter . . . 10.00 — Hø . . . . 4O0 kg. Udsæd pr. maal: Byg . . . . O.2O hl. Poteter. . . 2.00 — Græsfrø . . 3 kg. Foldighe(l er for: Byg . . . . . . . ti Poteter ......... 5 Udsæd af korn var i 1886—-—1891 aarlig 189 hl., af Pote- ter 595 hl.