Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/226

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BABn0 HEBHBn. 219 km.2 Vest for Rødvatn . . l.0 Paa Me1kefjeld . . 2.1 Andre snefonner . . . 1.3 Samlet areal evig is og sne 34.7 Geologi. Herredet bestaar af lagdelte bergarter, glimmer- skifer med kalkstenslag og forskjellige andre lagdelte bergarter. Alle de høie tinder,Csom er nævnt i det foregaaende, bestaar ikke saaledes som tinderne i Jotunfjeldene, i Lofoten og paa Lyngs- halvøen af gabbrobergarter, men af lettere forvitrelige bergarter, og det er disse herredet skylder sine gode beiter. Kun østligst i herredet ved den østlige del af Altevatn og omkring Leinavatn er der granit i det faste fjeld. I Bardodalen er der udfyldninger a-f Sand. P Va-sdrag. Den største elv i herredet er BardoPlven, som fra udløbet af Altevatn indtil dens sa-mmenløb med Maalselven ved F ossmo er omtrent 68 km. la-ng; den danner i den øvre del lige til Strømsmo gaard en uafbrudt rivende strøm, med hyppige stryk og mindre fossefald, Saaledes at den i denne del af sit løb kun er farbar paa enkelte meget korte stykker. Paa dette strøg er elven for det meste indelukket mellem steile fjeldsider og ud- vider sig kun betragtelig paa et par steder, som ved Inset og Strømsli, hvor der er vigtige vadesteder, der dog kun kan benyttes ved lav vandstand; straks nedenfor Inset danner elven en ud- videlse, som heder Veltvatn. Fra Strømsmo til Fossmo danner elven derimod en temmelig jevn strøm, kun afbrudt af et par stryk mellem Viken og Kirke- mo, saaledes at hele strøget fra Strømsmo indtil den store Bardo- jbs ved Fossmo kan befares i baad, naar vandstanden ikke er meget lav. Ba-rdoelven gaar ind iMaalselvdalens herred, før den danner Bardofossen. I flomtider oversvømmes den lavlændte mark ved Ba11gen, saa at denne kun i enkelte somre kan bruges som slaatteland. A Elven lægger sig i Oktober og gaar op i slutningen af mai og undertiden først i juni, saaledes 22de juni l877, men i 1895 gik den op i april. I Bardoelv er ørret, rør og lake. Større bielve til Ba-rdoelven er: SørdaLselvPn, en betydelig elv, udspringer paa grændsefjeldene mod Sverige og modtager talrige tilløb fra Sørdalsfjeldene og Rubbenkjeden. A