Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/225

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


218 TROMSØ AMT. Øst1ig og nordlig for Strømsli ligger i en kreds disse toppe med skar imellem: Bergskletten, Run(ZZ)“el(l, Bangsbotn (tr. p.) 1 324 m., Skimlskarf‘ivd (tr. p.), Kobberskartind, Vel(flel(l 92O m. samt Gø-—ønJffeld. Fra Vandringen i disse fjelde skriver oberstløitnant Bang: «Efter 6 timers marsch havde vi naaet det punkt mellem Grøn- fjeld og Kobberskartinden, hvorfra de første glimt af Altevatn kan sees, og snart havde vi hele det smukke vand liggende for os med sine græsklædte, mangetungede bredder, omsluttet af birke- skog; rundt omkring paa flere miles afstand gjensaa jeg bekjendte fra forrige a-ars trigonometriske arbei(ler, nemlig signa1er paa alpe- tinder med de forskjelligste former. Mest karakteristisk og storartet er partiet mod nord, der i en udstrækning af et Snes km.2 indesluttes af Maalselven, Bardo- elven, Altevatn og Divielven, og udelukkende bestaar af alper med henimod 5 0O0 fods middelhøide, medens enkelte som Guolas- ðærro og Njunes gaar op til 6 O0O fod. Høiden af Altevatn overstiger neppe 1 5OO fod. — Dette mægtige fjeldparti har i sine mange lavt1iggende tver- dale fortrinlige sommerbeiter, med fiskerige elve og sjøer, og vil formodentlig blive et af de vigtigste distrikter ved ordningen af beiteforholdene her.» Den øverste del af Maddaoaivve er en nogle kilometer lang bræ, som undertiden er ganske bedækket af rensdyr, der her søger friste(l mod myggen. Paa den nordlige skraaning af Bangsbotn-ZjPl(7. er ogsa-a en bra-t bræ i en dyb botn. Nordlig for AltevatnS vest- ende ligger Z1íh(lm)It6)’(’7t l 109 m. Nu følger østlig mange smaa dalfører, der alle gjennemstrømmes af smaaelve, der gaar ned i Altevatn. Grændsefjelde mod Maalselven er fra nord til syd“ Blaabe11—g 1231 m, M(1d(la (îa(“(—a. GaibbamrrP. Guolas(?okka, Sigaloai‘e:e:P. Niste- jjeld 1723 m. herredets høieste top, Boø);jasoaim:P. Sydøstligst i herredet nord for Leinavatn er de 3 toppe 1Strøim;;Ï)eld, (;(IS’kOT“(Yd(l og Ma-ism*a-ri-e. Nord for disse er store myrer. Arealet af bræer og s11efonner udgjør: km.2 Paa Istind ...... O.4 Sydvest f. Isdalsfjeldene . 0.3 Paa Me1huskletten . . . 1.9 Paa Storfjeld . . 1.0 Paa Eriksfjeld . 7.0 Paa Snehætten . . 8.8 Paa Rødberget. . . ]O.9