Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/224

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BAHD0 HERRED. 217 et lidet skar, der gaar op i Salvasskarfjeld ved A1tevatns vestlige ende; Salvasvagge (Salvasskaret), hvis vestlige, lavere del er bevokset med græs, og ])itte, et lidet,W frugtbart skar i selve Rubben. Fjeldplateauet ö‘oardalakko (ðoarda er en jordbru og lakko en høifjeldsslette) langs rigsgrændsen, bestaar af myrer, lyngheder og smaavand, men er yderst sparsomt bevokset med græs; det er næsten værdiløst som sommerhavn for renen. Sneen ligger her til slutningen af juli, saa at finnerne kun under tilbageflytningen om høsten kan benytte dette strøg. Strøgene om Leinesjavrre og søndenfor den østre ende af Altevatn er temmelig lave og nær vandene bevoksede med lidt birkeskog. Desto mere fremtrædende er derfor fjeldet Rokkomborre, med steile afhældninger mod nord, syd og vest og fire dybe skar, hvis bræer giver fjeldet et overmaade vildt og storartet udseende. Bardodalen, hvis elv kommer fra Altevatn, gaar først i en længde af omtrent 34 km. i nordvestlig retning, hvorpaa dal- føret fra Bardo kirke af dreier mod nordnordost 18 km., indtil det gaar ind i Maalselven herred. “

Dalen er bebygget helt op til gaarden Inset 349 m. o. h.

De andre gaarde nedenfor— Strømsmoen, 107 m., ligger lavere; Bardo kirke ligger 88 m. over havet. « Landet omkring Bardodalen er bevokset med yppig birkeskog, hvorfra en mangfoldighed af vakre slaattemarker titter frem, » skriver oberstløitnant Bang; « rundt omkring ser man høie snedækte tinder. I sammenstødet af begge veie ligger Bardo kirke, der er bygget i samme stil og størrelse som Tønsets, samt skydsstationen Kirke- moen. Her har dalføret sin største bredde og bebygning, medens det i hele sin længde nedover indsnevres af høifje1det; dette er især tilfældet mellem Kirkemoen og sammen1øbet af vasdragene, hvor dalen indsnevres til et pas af Istinderne i øst og begge Alafjeldene i vest; paa begge sider er fjeldsiderne saa steile, at man fra veien, der kun ligger henimod 60 m. over havet, ser toppene af de l 500 m. høie tinder. Lidt vestenfor Ala rager Hjerttinden som en enestaaende kegle n1ajestætisk op, bedækket med sne med undtagelse af den øverste tinde, der med sine lod- rette sider hæver sig op over sneen i form af et slot, hvis ey1indriske taarn har tjent til varde fra alle kanter, indtil paa 8 miles afstand.» “ . I)en delaÆ Bardo herred,son1ligger øst og nord for Bardodalen og A1tevatn, støder op til Maalselvdalen herred i nord og øst, til rigsgrændsen mod sydøst. V(38t7’(’ Ist‘ind (tr. p.) paa grændsen af Ma-alselven naar l50O m. i den nordligste del. Syd for denne ligger Graahø-iden 957 m. Øst for Bardo kirke ligger fjeldet Holtet.