Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/222

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BARDO HERRED. 215 vei langs Fjeldfrøskelven og Langvaselven over Takvatn og videre til Ba-lsfjorden. Maalselven herred er delt i 19 S ko l e k re d S e med 614 undervisningsberettigede børn, 11 lærere og 1 1ærerinde. Den ved skatteligningen antagne fo rm11e var i 1894 1 O44 500 kr., den udlignedeiherredsskat var 15103 kr. s Bar-de hen-red. Han-do herred [2 564.43 km.2, 1 362 indbyggere] indbefatter Bardo ama(1ks af Maalsel-ven præstegjeld. Herredet udgjør en del af Salangen lensmandsdistrikt .og thinglag. Bardo herred ligger paa fastlandet og er gjennemsat af de to dalfører Salangsdalen og Bardoda1en. Bardo herred har sin største udstrækning for nordvest til sydost ca. 96 km., bredden fra nordost til sydvest er ca. 46 km. Bardo omgives af: Salangen, Ibbestad, Au-kenPs, Torne ]1appmark i Sverige, Maalselven, Sø-rreisen herreder. Af herredets samlede areal 2564.4 km.2 er: Fastland ...... 2564.3 km.2 Øer 22 Øer i forskjellige vand . O.1 » Samlet areal af Øer O.1 km.2 Herredet er delt ved de betydelige dalfører Salangsdalen og Bar(lodalen, og derhos gaar der en forsænkning mellem disse dal- fører over Kobberygg(ɔn. Landet vest for Salangselven stiger steilt op fra Sa- 1angsdalen. Her ligger nordlig paa grændsen mod Salangen Rund- kollen 963 m., og længer syd Tronjjel(l, grændsefjeld mellem Ibbestad, Salangen og Bardo. Syd for dette fjeld og nord for Melkeflel(l i Ibbestad gaar et skar, K’olbr(m.s-kar, over til Spans- dalen i Ibbestad. Længst syd er RødlZjerget. — Salangsda1en dannes ved sammenstødet af 1S’tordalen og Bu(lalen, hvilke sidedale ligger paa hver sin side af fjeldet Stor- klettP‘n. Den er bebygget helt til sin øverste del og gaar iBardo herred nordlig-, indtil den paa grændsen mod Salangen bøier i nordvestlig retning.