Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/221

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


214 TBOMSø A1æ1T. Længde af hvert anlæg km. Sørreisen gr.—Maalse1vveien . . 4.2 Bro ved Fredriksberg Tilstødende vei r Bro ved Kirkesnes Opgrøftning, stenlag m. v. Maals- nes-—Moen ....... (25.0) Der er projekteret herredsveie for 755OO kr. Vei langs Rostavatn ..... 10.0 Messeltmo-—Steinvold . . 9.0 Kirkesnes-Sandeggen . . l 5 . O Fuglemo-Grønvold . “ O.9 Kar1stad-—Kj ærresnes . 9.0 Takelvdalen .... . 1 33 . O Vei til Storjord ....... 9.0 Rideveie. Gjennem Iselv— og Tverelvda-len fører en sti over «Skaret og Fonden» forbi Blaafjeld til Bang(m i Ba-rdo. Dette er korteste vei til Bardoda1en, men den er kun farbar et par maaneder af aaret. Fra K“i1—kes(lale)a fører sti til vestre ende af Altevatv i Bardo; den er kun farbar fra den dag i marts eller april maaned, da renflokken paa vandring vestover har traakket sneen ned. En ofte afbrudt sti fører fra Sørli i Dividalen langs Divi- dalen op til Frihed-9li. Med hest kan denne sti kun med vanske- lighed befares. Den benyttes ogsaa som vintervei og fortsættes som saadan gjennem Skakterdalen og Co(Zlmevagge forbi røs no. 285 til Sverige. Fra T(.—()rel?;vold fører langs Reierse1ven en ridevei gjennem Trolddalen op mod grændsen, hvilken vei benyttes ved høstfisket i Moskojavrre. Det første stykke er steilt; men senere er veien fast og god. Den benyttes tillige som vintervei. Fra Reisen fører en ridevei over til Finfjordvatn og derfra over til Maalselvdalen, hvor den deler sig i 3 grene, der fører til gaardene Holmen, Kar-lstad og Rosvold. Fra Skjold i Maalselvdalen fører ganske god ridevei til gaardene ved Lombola og Takvatn samt videre langs dette til Sagelvatn i Balsfjorden. Vinterveie fører fra Maalselven ved Fag(1rlidal langs Ands- e1ven og over Andsvatn til RPis()n. — Fra ()lsborg i Maalselvdalen fører vintervei gjennem Takelv- dalen til Takvatns nordende og derfra over Sagelvatn og langs Sagelven til Balsfjorden. Fra Skjold iMaalselvdalen fører vinter