Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/220

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


MAA1.SE1.vEN Hr-:RR1—:I). 2l3 Kjørebredden er 3—3.75 m., største stigning (naar undtages det nederste stykke) l paa 15. De over Krokbækken og Ands- elven opførte træbroer har en længde af 12—16 m. Den betydeligste sammenhængende rute tillands i amtet er veien Maalsnes-Fredriksberg-Bar(lo kirke-Magesaas i Salangen, en afstand af næsten 99 km. Regnes fra Finsnes i Lenviken om de samme steder til Magesaas, blir længden 110 km. Den største længde giver dog en (i sin helhed ikke meget benyttet) rute fra Magesaas i Salangen om Bardo kirke og Fredriksberg til øvre ende af Rostavatn, nemlig 131 km. — Fra Andselvbro eller Rusten, ca. 35 km. fra Maalsnes, er pro- jekteret en vei opover til det vakre A—ndsvatn og langs dettes nordside til gaarden Nordhus 9.1 km., hvoraf 4.2 km. falder in- den Maalselven. Fra Nordhus fører en 16 km. lang nybygget vei til Nor(lstrø-m og 1S‘ørstrøm ved Reisenfjord. Denne rute be- nyttes allerede nu adskillig om Vinteren, naar Andsvatn er is- belagt, af befolkningen i midtre og øvre Maalselven samt —i nedre Bardo. Der er bragt paa bane anlæg af bro over Maalselve11 noget nedenfor færgestedet ved Fredriksberg; en saadan bro vil faa en længde af mindst 15O m. og bliver at udføre med jernoverbygning. I nedre Maal.9elven er bygdeveie.— “ a. Fra Maalsnes, ca. 1 km. ovenfor skydsstationen, til eidef —i Malange1n, 1.5 km.; heraf ligger omtrent halvparten inden Maalselven. “ b. Fra Rosvol(l, paa Maalselvens vestside ligeoverfor Finbakk(än, til RenZjeldgrænden, ca. 8 km. C. Lidt nedenfor Maalselvens kirke udgaa-r fra hovedveien en bygdevei om K3eldmoen, 1S‘toøýord o. fl. gaarde til KeianPs i SørZjorden i Malangen. Længde l4 km., hvoraf 9.5 km. inden Maalselven. “ d. Opover Takelvdalen, fra ()lsborg forbi Soll‘i til ]5§jørkl-i, om- trent 14 km. Disse bygdeveie søges stadig forbedrede af de interesserede. c De allerfleste veie i Maa-1selven er rodelagte. Der er projekteret statsveie for 35940O kr. i Maalselven. “ Længde af hvert anlæg km. Balsfjord gr.—Skjold . . — 2.9 Skillet-—Raavatn ...... 2.1 Bro ovor F jeldfrøskelven OlSborg — Takelvdalen-Balsfj . gr. l 8 . 5