Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/219

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


212 ’I’ROMSØ AMT. — Fra Skjeggesnes fortsætter en byg(levei opover til Øvergaard, ca. 8 km.; lidt længere oppe passeres Tamokelven, over hvilken en større træbro er bygget af det offentlige. Af nævneværdige broer iøvrigt kan mærkes broen over Fjeldfrøskelven ved Skjold, ca. 3O m. lang, bygget af træ. I de senere aar har opsidderne med støtte af et lidet amts- bidrag oparbeidet en med hjulredskab passabel vei fra Øvergaard forbi Kongsli og langs Rostavatn til dettes sydøstre ende, 17 km. Afstanden herfra til Maalsnes bliver saaledes 88 km. Af andre bygdeveie i øvre Maalselven bør nævnes: a. Vei til ])ividalen, der tager af ca. 2 km. nedenfor Øvev-gaard og fører over Maalselven forbi Messeltmo opover til Uleberg, omtrent 13 km. Ved Messeltmo er oprettet færgested. b. Vei til K‘irkesdalen. Man færger over elven lidt ovenfor Bakkehaug og fortsætter forbi Kirkesnes opigjennem Kirkesdalen til Sandeggen, 15 km. Ved Kirkesnes opførtes for endel aar siden af distriktet en længere pælebro over Maalselven; un- der en voldsom isgang vaaren 1893 blev den imidlertid bortrevet. Sandsynligvis vil der paa dette sted eller i nærheden med tiden blive anlagt en større jernbro, 6O à 7 O m. lang. En vei er projekteret fra Skjold i øvre Maalselven om Tak-

=atn. til nedre ende af Sagel-mtn, 33.6 km., hvorfra er bygget vei

til Storsteinnes ved Balsfjorden. Af dette projekt falder blot 3 km. inden Maalselven herred. En større del af Øverbygden vil efter fuldførelsen af denne vei faa en betydelig kortere fremkomst til sjøen ved Balsfjorden end til Maalselven. En nybygget vei til Finsnes i Lenviken udgaar fra Maalselv- veien lidt ovenfor Guldhav. Lige ved udgangspunktet passeres Maalselven; her er fast færgested. Fra Karlstad paa elvens vestside fører veien med svage stigninger (indtil l paa 30) opover til Fuglemo og videre langs Finflordvatn forbi Rydningen til Blomli og Lenvikens grændse. Længde ca. 11 km., bredde 3.75 m. Afstanden fra veiens udgangspunkt ved Maalselven til Finsnes er 25 km. Strøget ved Fuglemo og F infjordvatn benæv- nes almindelig Fage‘rîZjeldPt og den her omhandlede vei Fagerj3eld- ve1m. — Ved þV7’6dl’“íkSb(’Tg. 28 km. fra Maalsnes, tager veien til Bardo af. Man færger først over Maalselven, der her er ca. 2O0 m. bred, og fortsætter over Sandmoerne til Fagerli; dette stykke, ca. 2.5 km., er daarlig bygdevei, som tiltrænger ombygning. Fra Fagerli gaar en af det offentlige anlagt vei opover dalen forbi gaardene Fagerli(lal, Bastes og þÏíI’lcS’ll7J(Z til Bardo grændse ved Hammerslettm, ca. l] km. fra Fredriksberg og 39,3 km. fra Maalsnes