Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/218

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


MAA1.SEI.v1—:N HEBR1—:I). g 211 22de februar 1853 oprette(les Maalselvens præstegjeld af Maalsel- Vens sogn fra Lenviken præstegjeld og af Bardo sogn fra Ibbe- stad præstegjeld. Øverbygden-S an-nekskirke er en langkirke af tømmer, opført i tiden mellem 1866—77, med 6OO siddepladse, efter resolution af 7de september 1865. . Veie. Storthingets første bevilgning (i 1857) til veianlæg i Tromsø amt var til en vei opover Maalselvdalen. Denne blev for den væsentlige del bygget i 6O—aarene. Forat man skulde naa længst muligt med de bevilgede midler, overtog bygden det meste af grusninge11; men dette betydelige arbeide magtede di- striktet ikke, hvorfor Staten senere maatte træde støttende til med bevilgninger til veiens grusning, ombygning af broer o. S. v. Og selv efter dette er den stærkt befærdede vei vanskelig at ved- ligeholde, hvorfor herredet nu har andraget om Sta-tshjælp til dens fortsatte udbedring i forbindelse med anbringelse af et solid veidække med stenla-g, puk og grus. Fra Maals“nPs fører veien først 6 km. langs fjorden til Hol- l(endernes og Flatnes. derefter i lange retlinjer over flade moer forbi Lumaeborg og Guldhav (14 km.) til Finbakken og videre med mindre op— og nedstigninger forbi Leirbækmo til Maalselvens kirke (2O km.). Mellem Leirbækmo og kirken omlagdes veien for nogle aar siden, idet elven truede med at skjære den ud. Fra kirken gaar den atter over lange, med birk og furu bevoksede moer forbi Broder- stad til ()lsbo-rg; lidt ovenfor denne gaard gaar veien over Takel- ven paa en i 1897 ombygget, solid træbro af l6 meters længde. Videre forbi Moen (25 km.), Fredr-iksbe)—g (28 km), hvor veien til Bardo tager af, Rognmoe1:, Baatkjosmo, Bakkehaug (44 km), Nord- mo m. fl. gaarde til Ø1:erbygdens kirke (55 km., 7O m. over havet). Noget længere oppe, ved SkjeggesnWes, 63 km. fra MaalsneS, stand- ser den af’ Staten anlagte vei. Kjørebredden er fra 5 m. til 3.75 m. med enkelte indskrænkninger til 2.5O m.; største stigning er 1 paa 15. . Faste skydsstatio11er findes paa— gaardene: ‘ Maalsm0s, hvorfra skydSes til Gnldhav1 14 km. Gnldh-a-(:, „— — — Maalsnes, 14 km., Moen 11 km. og AspeneS i Lenviken, 14 km. xl[oen, — —— — Guldhav, 1l k1n.,Bakkehaug 19 km. og Sundli i Bardo, lå km. Bakkehaug, —— —— — Moen, 19 km., Samt opover Øverbygden.