Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/217

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


C210 TROMS(‘) AMT. skog, og er her for en større del at betragte som værnskog. l lavere liggende strøg er skogen væksterlig; den aa-rlige tilvækst er af forstmesteren ansat til mellem O.4—-4.7 0Z‘o. De større vasdrag, hvortil eiendommene støder, er flødbare, og afsætningen af tømmer er lige let til Balsfjorden som til Maalselven. De fleste af husene tilhører de nuværende brugere. Nilasheim, af skyld 54 øre, bruges af forstvæsenet. Fossbakken, af skyld 2 mark 15 øre, er udlagt til klokkergaard ifølge kongelig resolution af 16de mai 1876. I henhold til samme resolution er den mageskiftet med en del af Statens eien- endom Rusten i samme thinglag. Takel1?(lalen søndre af skyld 32 øre, bruges af forstvæsenet. Rogn“moe“n 8ø7l(Z‘)“(), af skyld 2.26 mark, bruges af forst- væsenet. Rydningen med Løbe)—g og Iselvmoen af tilsammen skyld 5.71 mark, bruges af forstvæsenet. Kirkes“moen, af skyld 14.10 mark, bruges af forstvæsenet. Under denne eiendom hører sæterpladsen Alapsæteren (uskyldsat), der er bortfæstet paa 12 aar fra 1ste juli 1885, og slaatterne i Alaplien, der er bortfæstede indtil videre. — Rusten, af skyld 1.83 mark, bruges af forstvæsenet. Slaat- terne under denne eiendom er bortfæstet indtil videre. Bugte)a, af skyld 43 øre, bruges af forstvæsenet. Bugfen, af skyld 65 øre, bruges af forstvæsenet. Ma11kstad, af skyld 1.08 mark, bruges af forstvæsenet. 2lIalangen almenning, af skyld 56.62 mark bruges af forst- væsenet. Under denne eiendom hører endel uskyldsatte pladse. (Jleberg, af skyld 4.95 ma-rk, bruges af forstvæsenet. Divi(lalen, med Sørli, af skyld 3 mark 23 øre, bruges af forstvæsenet. * — Under denne eiendom hører slaatterne paa vestre side af Divielven, der er bortfæstet indtil videre. Messeltmoen, med Divimoen, Sletten, Steinvold og Svestad, af tilsammen skyld 17 mark 98 øre, bruges af forstvæsenet. Jufulstad, af skyld 75 øre, bruges af forstvæsenet. IOosnes, af skyld 3 mark 23 øre. Kristianamo. af Skyld 1 mark 29 øre, bruges af forstvæsenet. Oldfund. Fra Maalselven kjendes kun stenal(lerfund fra Guldha-v (1) og Lmmeborg (1). Ma alse1vens kirke er en langkirke af tømmer, opført 1883, med 800 siddepladse. Den første hovedkirke i Maa-lSelVen blev bygget 1825, men først indviet 1829, som a-nneks til Lenviken. Ved resolution af