Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/216

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


MAA1.SE1.vEN H1—:RR1—:1). 209 Brandmo, østre, af skyld mark 0.4l og Brandmo, vestre, af skyld mark O.60, er indkjøbte i henhold til kongelig resolution af 4de juni 1892 for kr. 2 800.00. Arealet er 64 ha. Bestanden er furu og birk. Brandmoen, af skyld mark 1.2O, er indkjøbt i henhold til kongelig resolution af 29de april 1895 for kr. 5 200.00. Bran(lvold, af skyld mark 0.65, er indkjøbt i henhold til kongelig resolution af 29de april 1895 for kr. 2200.00. Snippen, af skyld mark O.18, er indkjøbt i henhold til kon- gelig resolution af 29de april 1895 for kr. 800.00. Disse 3 sidstnævnte parceller udgjør sammen med før er- hvervede skogparceller en samlet mostrækning bevokset med furu, indblandet med birk. De MoursunWdske skoge i Maalselven og Balsjfforden.S herreder med et samlet areal af ca. 5000 ha. er indkjøbte i henhold til kongelig resolution af 4de juni 1892 for kr. 29 450.00. De inde- holder dels gammel udvoksen furuskog, indblandet med birk, dels ungskog. “ Skogene bestaar af følgende 7 matrikulerede brug: a.. Sverresvold, øvre, i Balsfjordens thinglag, af skyld mark 0.06, kun skogmark. — b. Sverresvold, nedre, i Maalselvens thinglag, af skyld mark 1.94, bortforpagtet. ê c. Nordgaard, i Maalselvens thinglag, af skyld mark 0.86, bort- forpagtet. d. Solvold, i Maalselvens thinglag, af skyld mark 1.29, bort- bygslet. — e. Østerli, i Balsfjordens thinglag, af Skyld mark 6.17, bort- forpagtet. f. Fjeldfrøskaas, i Balsfjordens thinglag, af skyld mark 3.08, kun A skogmark. g. Storskogens almenning, i Balsfjordens thinglag, af skyld mark 28.65. I sidstnævnte almenning findes følgende uskyldsatte pladse: 1 . Melkelvli, bortforpagtet. 2. Vassingrummet, do. i 3. Vasmo, do. 4. Kroken, do. 5. Vestre Tamokdal, do. . Eiendommen ligger — fra vest mod øst — ved Takel- ven, Fjeldfrøske1ven, omkring Fjeldfrøskvatn, paa skraaningerne af Rengjærdtind i Tamokelvdalen og strækker sig mod øst for en mindre del til nedre del af Rostadalen. Af area-let er ca. en tredjedel bevokset med furu; resten bestaar for en væsentlig del i høiderne af birkeskog indsprængt med gammel udvokSet furu- 14 — Tromsø amt II.