Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/215

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


208 TROMSØ AMT. Paa disse 19 gaarde med underliggende pladse holdtes 1ste januar 1891: 46 heste, 318 storfæ, 263 faar, 147 gjeder, 27 Svin og 71 høns. Udsæden var i 1890: 42 hl. byg, 2 hl. havre til grønfoder og 129 hl. þoteter. Der er 58 brug med mellem 3 og 5 mark sky1d. Eiendomme under departementet for det indre er i Maals- elven herred: Bjørkl-iPn, øm“e. hvor det offentlige er forbeholdt hugstret i skogen. . Kirkes-nes eller Kirkesmom.s skog. Kirkesmoen, af skyld mark 14.10, er indkjøbt i henhold til kongelig resolution af 16de januar 1861 som en del af gaarden af samme navn for en kjøbesum for den hele gaard af kr. 14 O00.00. I henhold til kongelig reso- lution af 4de mai 1872 er derpaa jordveien med paastaaende huse og tilliggende to birkeskogstrækninger bortsolgt for kr. 2 800.ǪO. Skogen bestaar af furu med god vækst og noget birk. Kristianamo, af skyld mark l.29, har furuskog blandet med birk. Rydningen, Løberg og Iselvmoen, af skyld mark 5.71. I hen- hold til kongelig resolution af 16de november 1861 er Rydningen erhvervet ved mageskifte, idet staten, istedetfor den samme ved Salget af endel gaarde forbeholdte ret til furuskogen, har erholdt fuld eiendomsret til en nærmere bestemt strækning. Bestanden er furuskog, stærkt indsprængt med birk og med liden gjenvækst. Løberg er erhvervet ved mageskifte i henhold til kongelig reso- lution af 31te marts 1866 og Iselvmoen paa samme maade i henhold til kongelig resolution af 29de november 1862. Søndre Rognmoen, af skyld mark 2.26. Den er mageskiftet i henhold til kongelig resolution af 29de november 1862. Furu- skog med god gjenvækst samt noget blandet med birk. Dividalen og Sørli, af skyld mark 3.23, er mageskiftet i henhold til kongelig resolution af 25de februar 1863. Bestanden er furuskog med nogen gjenvækst. Maukstad, af skyld mark 1.08, er mageskiftet i henhold til kongelig resolution af 7de november 1863. Der er væksterlig furu, blandet med birk. .]utulstad, af skyld mark O.6O, er i henhold til kongelig reso- lution af 19de februar 1872 erhvervet ved mageskifte. Bestan- den er furuskog med god envækst. Takholmbugts skog: Bugten, af skyld mark 1.08, er mage- skiftet i henhold til kongelig resolution af 20de november l869. Der er væksterlig skog, noget blandet med birk. Elvskij’tnes har god furuskog med en del birk. Gjenvæksten er ganske god. Den er tillagt Staten ved overudskiftning i juli 1885 af Statens hugstret i skogen. Arealet er ca. 22O ha.