Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/214

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


MAAI‘SELVEN HEHR1—:1). 207 elven (3314) var i 1891: 91 kvæner (66 norsktalende) og 96 finner (64 norsktalende). Gjennemsnitsværdien af skyldmarken er: 959 kr. HerredetS samlede matrikulskyld er 779.84 mark, der er 390 skyldsatte brug og 109 gaardsnummer, 309 jordbrug, gjennem- snitlig pr. brug 2.15 sky1dmark. MaalselvenS præstegaard: Storbakken, en del af gaar- den Broderstad, har en skyld af mark 5.38. Den har ikke været gjenstand for reduktion efter lov af 19de juni 1882. Hovedbrugets areal m. v. er opgivet (i 1891) saaledes: Ind- mark ca. 8 ha., udmark ca. 6 ha. Besætning: 2 heste, 8 a 1O storfæ, 8 smaafæ. Gjennemsnitlig avling: 15O læs hø, 25 hl. poteter, 10 hl. korn. Skogens fladeindhold ca. 200 ha. Den bestaar væsentlig af birk, men der findes ogsaa endel Or og lidt furu samt enkelte rogn, hæg og aspetræer. Til gaarden hører 2 husmandspladse med samlet indmark 1.7 ha., udmark 6.9 ha. og en samlet besætning af l hest og 4 storfæ. Olsborg— Takelven Ve delen af br.—no. 1 og br.—no. 3 bruges sammen (10.18 mark), Brandskognes med Engen og Litlebækstrand (11.09 mark) l husmandsp1ads, Bardofo.S—moen (13.89 mark) er de tre største brug i Maa1selven og ligger i Maalse1vens sogn. Her holdtes tilsammen 1ste januar 1891: 9 heste, 56 storfæ, 62 faar, 30 gjeder, 5 Svin og 14 høns. Udsædeni 1890 var: 13 hl. byg og 34 hl. poteter. Broderstad (7.11 mark) med 1 husmandsplads. Storbakken præstegaarden (5.38 mark) med 2 husmandspladse. Olsborg-Takelven 1Z2 delen af br.—no. 1 og Ve delen af br.—no. 2 (7.37 mark). Fredriksberg øvre (5.6 mark). Fos-sli(m (5.71 mark) med 1 husmandsplads. Nordmoen (5.81 mark) med 1 husmandsplads. Nordmoen (5.27 mark) med 1 husmandsplads. Nymoen (5.81 mark). Nymoen (5.38 mark) med 1 husmandsplads. Renmælmoen med Alapmoen (6.35 mark). Bjørnstad (5.17 mark) med 3 pladse. Kirkesnes (3.76 mark) med 4 pladse. Elvskiflningen (5.81 mark) eies af staten. Fagerlidalen-Andselven (7.11 mark) med 2 husmandspladse. Fagerlidalen-Andselven (7.11 mark). — Fagerildalen-Fagerli-kaldes Lien (Andselvlien) (8.62 mark). Fleskmo øvre, to brug (7.97 mark tilsammen). Lamoen (5.60 mark). n Rostamoen (5.71 mark) i Øverbygden.