Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/213

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


206 TROMSØ Amt Ryper sælges i enkelte aar, maaske 8000; ogsaa af tiaar og aar(fagl er der forholdsvis meget. Der er endel hare, men den jages lidet, og saa er der noget oter. Kalkstenen i Maalsneset og i Akka har været benyttet af 2 kalkovne paa Maalsneset og 1 paa gaarden Guldhav i Maalselvdalen. Graphit er funden i dalen mellem Maartinderne og Gaastua og ved Kværnbækken ved gaarden Solli. De industrielle anlæg i herredet: ZI[ølle-rhaugs h()ll(1— og stenbrud. “ “ Med vandkraft drives nogle sagbrug og kværne. Der er 4 sagbrug og 2 møllebrug. Husflid og haandværksdrift har naaet samme udvik- lingstrin som i de nordre bygder af Østerdalen. Alt stof til klæder tilvirkes i regelen paa gaarden. ’ Der var i 1895 10 handlende personer. De vigtigste handelssteder er: Maal-9nes og Moen. Der er 1 almindelig rettighed til udskjænkning af øl. Maalselvens landbrugsjbrening, stiftet 1893 til landbrugets fremme, havde ved udgangen a-f 1895 60 medlemmer. I herredet er: Maalselvens“ sparebank oprettet 1861 med forvaltningskapital 1897 136 859 kr. Postaabnerier i herredet er: Maal.9nes, Maalselven Bakke- haug, Øverbygden. I Maalselven anløbes Maalsn‘es af dampskibe. Det bebyggede land strækker sig her hele 7O km. opover fra Maalselvens udløb iMalangen, derhos er der bebyggede tverdale: Finfjordeidet, Takelvdalen, bebygget 10 km., Kirkesdalen 2O km. og Dividalen bebygget 30 km. op fra Divielvens udløb i Rosta- elven. Kirkesdalen, den vigtigste tverdal næst Dividalen, er be- boelig i hele sin længde. Paa gaardene“her fryser kornet sjelden, og der er furuskog, som vistnok er mishandlet, men i tilstrække- lig mængde overalt i dalen. Alle huse er opførte af træ, hvortil Maalselven i sine fur11— skoge har det fomødne material. Beboelseshusene er i regelen ikke store; de indeholder gjerne 2 a 3 værelser; den nedre del af Maalselven har dog flere med større bekvemme1igheder forsynede gaarde; det samme gjælder tildels gaardene langs kysterne. Den fastboende befolkning er hovedsagelig indflyttede øster- dø1er, som ogsaa her nordpaa har bevaret hjembygdens Skik, leve- vis og dragt. Saaledes finder man igjen i disse egne de store træhuse, net, rensligt stel— og god, kraftig levemaade, Sands for læsning. Bebygningen af Maalselvdalen er tidligere omtalt. Af den samlede tilstedeværende befolkning i Maals-