Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/206

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


MAALSEI‘VEN HERRED. 199 fjord i Malangen, idet den kort før sit udløb i denne danner et betydeligt fossefa-ld af 24—25 meters høide paa en længde af ca. 250 m. Nedenfor dette er den bred, men saa grund, at den vanske- lig kan befares. Dens— nedre del og fjordens inderste del er op- grundet a-f sandbanker. Den er temmelig rig paa ørret. Indsj øer. Den største indsjø i herredet er øvre eller litle Rostavatn, 15.7 km.2 Stort, omtrent 9 km. langt og 2 km. bredt. Det er rigt paa fisk, stor Ørret og røi; der er fisket Ørret paa— 4 kg. (uden hoved og indvolde). Dets bredder er vanskelig farbare, hvor- for vandet er af nogen vigtighed for kommunikationen. Andre vande i herredet er .4navatn og Dødesvatn, samt en del smaa vande paa grændsen. Desuden er der mange mindre tjern i dalbundene og paa fjeldene. Mange af disse sidste er isbelagte det hele aar eller i 1O maaneder af aaret og er i regelen fiskløse. I Dødeslvatn, 4.7 km.2 stort og km. bredt og la11gt, fisker de fastboende i Dividalen; fiskemængden er her betydelig aftaget. Alle grændsevandene er overordentlig fiskerige; men saalænge der ikke er baad i dem, bliver fiskeriet ikke af nogen betydning Røi og lake er de almindeligste fiskesorter. InderSt i Rostada1en, lige ved rigsgrændsen, findes flere fisk- rige vande, af hvilke Moskoja2“—)“1—e udmærker sig ved sin rigdom paa stor og usædvanlig fed røi og ørret, og Ri(’tt(?]“(L“U“T”)’(3, Leirvatn ved sin rigdom paa sik. Beboerne af gaarden Sverresvold ligger hver høst herinde paa fiskeri en 8 dages tid og fisker og salter aarlig flere tønder fisk. De har baa(l i Moskojavrre, ved hvis bredder de har opført en gamme. Ogsaa store Rosfavatn, der for største delen hører til Sverige, skal være rigt paa fisk. Andsvatn ligger dels i Maalselven, dels i Sørreisen og er om- talt under Sørreisen. Indsjøer: km.2 Del af Maalselv . . 9.3 Del af Finfjordvatn . . 1.4 Møsse tjern . . . . O.2 Del af Andsvatn . . 3.2 Moskoj avrre ..... 1.5 Vand n.v. f. Moskojavrre . . O.3 Vand n.ø. Òievðasgaissa . . . . O.1 Rostavatn ......... 1 5. 7 Udvidelse af Rostaelv før udløbet i Rostavatn ......... 0.2 Raavatn . .“ .... . O.3 Vand ved Alapmo sæter. . . O.2 Riettejavrre ..... . O.4