Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/205

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


198 TROMSØ AMVr. blade fugte af de flyvende vandfnug I svælgets dyb syder det som i et Geisir, og en røgsøile af det rygende vandfnug hæver sig til fossens halve høide, og dækker med et uigjennemsigtigt flor det vilde væsen dernede. Vandfaldet er malerisk. Yppige birkeskoge Staar paa dets grønne strandbredder og giver scenen friskhed og ynde ved at danne en grøn omfatning om det hvide skumbelte . . . fossen skummer utæmt frem lig tusinde slanger, der i uendelige fletninger omsnor hverandre; men paa dens bredder græsser gjeden fredelig, og rensdyret stikker ei sjelden de takkede horn frem af birkeskogen, naar det vil drikke a-f den rivende strøm. Den hele scene er et ideal af kraft og ynde.» Efter ingeniør (). Ing-stad har den øvre fos i Bardofossen en fald- høide af ca. 9 m. og dertil nogle stryk. Fa-ldhøiden af nedre fos er 20 m., hvortil kommer endel stryk paa ialt ca. 11 m. I vinter- tiden er den næsten helt overiset og har en iforhold til sommer- vandstanden stærkt reduceret vandføring. Nedenfor fossene ligger mægtige, henved 5O m. høie terrasser med ler. Laksen gaar op til nedre fos. Tidligere flødedes ud over foSsene, men dette er n11 ophørt. „ „ .4n(lselven-, der udspringer paa de vandsyge aaSstrækninger nordenfor Ands-vatn, gjennemstrømmer dette og løber som en bred elv med Stærke fald, men uden større foSse ud i Maalselven. Elven er temmelig rig paa ørret og harr; den er utjenlig som kommunikationsmiddel. I tørre vintre forsla-a-r vandmængden blot til et almindeligt kværnfald. “ Krokbækken kommer fra Sørreisen; den danner afløb for mange tjern, der ligger pa-a Andsfjeldets vestlige skraa-ning. Den er rig paa smaaørret. Skilbækken og Furubækken. Den sidste driver en gaarden Takelvbugt tilhørende sag, den første en gaarden Fagerlida-l til- hørende cirkelsag, der skjærer birkestav til udførsel. Mortenelv(*n dannes af flere fra Andsfjeld og Renfjeld kommende bække og løber som en ikke meget bred, men dyb elv, skjærende sig dybt ned i moerne i Maalselvdalen, ud i Maalselven. Den kan roes i sin nederste del. BuocCejielbma kommer fra Vasbrun og Fagerfjeld, gjennem- strømmer myrene i Buoccevagge, gaar i en fos udover skraaningerne mod Fuglemyrene og gjennemstrømmer derpaa disse som en dyb, rolig elv. Den kan roes i sin nedre del. Hverken Mortenelv eller Buoccefielbma er synderlig rig paa fisk. ‘ Fra Vasbrun kommer en mængde bække, hvoraf flere er af vigtighed, da de driver sagbrug, tilhørende Sandnes— og Sultind- vikgaardene. Maarelvm udspringer mellem Maartinderne og løber, naar den er kommet gjennem skarene her, rolig, men med dybt leie ned mod Aurs-