Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/200

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


MAA1.SE1.vEN“ HERRE1). 193 til 300—+—400 m.; lidt dyrkbar mark er der langs Takelvdalen og Maare1ven. Maarfleldet, 1339 m., er et mægtigt fjeld paa Malangens grændse; den øverste del bestaar af ur og golde, sønderrevne takker, der er vanskelige at bestige. Mod vest, syd og øst er fjeldet overmaade steilt; men mod nord gaar en græsbevokset, svagere skraanende akse1 ind i Malangen. Ved et 831 m. høit skar er Maarfjeld skilt fra de 3 spidse, golde og vanskelig bestigelige Maarti)ader, der indbyrdes er ad- skilte af skar indtil 63O m. høie. Disse skar og de lavere skraa- ninger har beiter for “ren. Skog findes kun paa de vestlige skraaninger mod Maare1ven. . Sollitinderne (tr. p.), 687 m. høie, er to græsklædte, ved et trangt og dybt skar skilte toppe, med forholdsvis svage skraaninger undtagen i syd, hvor de øverste 20O a 25O m. falder meget steilt. o Sollitinderne skilles fra Maartinderne ved et dybt skar; de er bevokset med furu og birk (til 440 meter) og har gode beiter især paa sydsiden, hvor der dels er udslaatter, dels havnegange. Sydøstlig ligger Gaastua (tr. p.). 448 m. høi, skilt fra Maartinderne ved en bred dal med myrer og smaavande. Gaastua er græsbevokset og skogbevokset. Den del af Maalselven herred, som begrændses af Maalselven i vest og syd og af Tamokelven i øst, samt af Ta-kelven med grændsen mod Balsfjorden her- red i nord, har sin længste udstrækning i øst og vest og er et fjeldlandskab med affald mod Maalselvda1en. Vest1ig mellem Takelvda1og Maalselvdalen ligger litle Mauke1a (tr. p.). 594 m. høi, den er skog— og græsbevokset; østligere naar store Maukeɔa (tr. p.) 697 m., hvilken bestaar af flere toppe skilte ved dybe kløfter. Endelig naar længer mod øst Mauktinden (tr. p.) 1 O33 m. Der er to tinder, en østre og en vestre. Tinderne herom- kring er græsbevoksede undtagen de høieste toppe, og beiterne er gode. De benyttes baade til havnegange og uds1aatter. Der er lidt furu og derhos birk, som naar op til 44O meter. Paa grændsen mod Balsfjord ligger Falke“ú“eld (439 m.). Berguglehøiden (276 meter) ligger mod Maalselvdalen vestlig for store Mauken. Østligst i den heromhandJede fjeldstrækning og nordvestlig for Tamokelven ligger Litlefleld, der er græsklædt næsten til toppen, og Hattavarre 1443 m. høit. Dette fjeld har øverst en liden, snedækket, mod vest svagt- heldende flade med omtrent 150 meters steilt fald til alle sider, der giver fjeldet lighed med en hat. Nedenfor «hatten» kommer løs og meget steil ur, og nedenfor denne igjen paa nordsiden sva- 13 — Tromsø amt. II.