Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/198

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


MAA1.s1å:1.VEN HEnBE1). 191 høie og meget vanskelige at bestige. Paa hver sin side af Kjerv- elvdalen ligger østre og ves-tre [stin(l (tr. p.), overordentlig vakre fjelde, den vestre tind 1500 m. høi, den østre 142O m. høi; den vestre tind lader sig kun til enkelte, tider og da ei uden fare bestige. Omkring fjeldet ligger 3 isolefede isbræer, hver i sin botn, hvor- af den østlige og største har endemorænen om 879 m. Istinderne ansees af nogle for de vakreste fjelde i Tromsø amt. Syd for østre Istind ligger en sønderrevet fjeldstrækning med styrtninger, hvasse toppe og rygge, smaa bræer og vakre alper. Fjeldene i denne gruppe, hvora-f I(je-rvPl‘:î)ÍjeldPne, Sn(î)î’7“ǫl(l —og Blaa- berg (tr. p.) l 230 m. paa grændsen af Bardo er de høieste, er i regelen vanskelige at bestige. Den til Maalselven herred hørende Strækning vest for Maa-lselven og nord for Bardoelven støder mod vest til Sørreisen og Lenviken herreder. Sydvestligt paa grænd- sen mellem Maalselven, Bardo, Salangen og Sørreisen ligger her IHerttind (Bassevarre I 387 m. høi), en vild fjeldstrækning, hvor vandskillet mellem vaJsdragene til Bardodalen, Maalselven, Sør- reisen og Salangen ligger. Der er gode renbeiter omkring Hjert- tind. Mod nordøst i Bardo skraaner fjeldet af mod lVIa(ljjeld, Sørhusaasen 465 m. og Rusta(lZ’jeld 406 m., hvorefter følger nord- lig Andsvatns forsænkning med Andselven, der gaar ud i Maals- elven. Nordligere følger And.2j§“eld (tr. p.) 64O m. med steilt affald mod Maa-lselvdalen. Paa grændsen af Sørreisen ligger RP—nsj)eld og Renskallen. Her er gode beiter paa denne strækning, og skogen, tildels furu- skog, gaar op til 44O m. Fuglemyrene er en del af Finfjordeidet. Denne brede tverdal gaar fra Maalselven over mod Finfjordvatn. Eidets bund ligger ikke høiere end 5O m. Omkring Fuglem“yrene, der er skogløse, er kun dalsiderne samt bakkeskraaningerne langs Buoccefjelbma skikkede til opdyrkning. Nordenfor kommer ind i Maalselven herred skraaningerne fra Fagerfleld og Vasbrun med Sultind(m, adskilte ved dalen Buo(?(—e- vagge. Her er adskillige gaarde paa Vasbruns, Fagerfjelds og Renfje1ds skraaninger. Buo(?Cevagge er en myrlændt dal med vande og tjern og med græs. Skog er der kun sparsomt, da den ikke vokser, hvor der er myr. Fjeldene ligesom størstedelen af Buoccevagge be- nyttes de1s til havnegange og dels til renbeiter. Maalselvdalen, som er bebygget i hele sin længde indtil Rostavatn, er i sin øvre del indtil sammenløbet med Bardo temmelig trangt indes1uttet af høie fje1de; den er bevokset med skog, lidt furu, men mest birk, der gaar op til omkring 470 m.; i de nederste 34 km. er dalen temmelig vid, tættere bebygget og mindre skogrig.