Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/195

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


188 TROMSØ AMT. Der er projekteret statsVeie for 356 10O kr. i IÄenviken: W Længde af hvert an1æg. km. Rosfjordnes-Strømmen . 4.8 Langs ø. S. af RosfjordVatn . . 11.7 Rosfjordstrømmen-Rogstad . . 6.0 W Rogstad-Bjorelvdalen-—Gisund . O 9.0 RogStad-LakselVen .... . 8.0 Finsnes-Bukskind . . . . 17.4 Finfjordbotn-Sørreisens gr. . . . 4.9 Laukhelle-Tranø gr. (Høg1i) ..... 11.2 KVannaas-—Høgli med arm til Langhaug. 11.0 Der er projekteret herredsveie for 53 O0O kr. Gibostad-Lysbotn-Hillesø gr. .... l 4.0 Laukhel1e-Kvannaas-Gibostad .... 22.0 “Lenviken herred er delt i 22 skolekredse med 823 under- visningSberettigede børn, 9 1ærere, 6 lærerinder. Den Ved skatteligningen antagne f o r mu e var i 1894 886 6O0 kr., den ud1ignede herredSskat va-r 15 112 kr. MaaIseIven heri-ed. r MaalsPlve)2 herred 331.62 km.2, 3 311 indbyggere] indbe- fatter— Maalselv(“n hovedsogn og Øverbyg(len armeks. Herredet er et 1ensmandsdistrikt og et thinglag. Herredet ligger paa fast1andet paa begge sider af Maalselven og omkring dalførerne til dens talrige bie1ve. Det deles ved MaalSelven. Herredet har sin største udstrækning fra nordvest til syd- ost omtrent 105 km. Fra nordøst til sydvest er bredden op til 52 km. Maa1selven omgives af: Lemäiken, Sørreisen, Salangen, BardOǫ Torne Lappmark i Sverige, Bal-SZfj()rden og Malangæ2 herreder. Af herredets samlede areal 333l.6 km.2 er km.2 Fastland ........ 3330.0